Om almindelig Skilsmisse og Den Intelligente Skilsmisse

Skilsmisser giver varige skader på børn, læs her om almindelige Skilsmisser og Den Intelligente Skilsmisse.

Den intelligente Skilsmisse er et produkt som kun udbydes af PARTERAPI.DK på eksklusiv licens fra Psykologisk Samvirke. Det betyder, at det kun er blandt Samvirkets medlemmer du kan få denne service leveret. Den intelligente Skilsmisse blev opfundet i 1991-1995 af Psykologisk Samvirke og startede som tilbud i Gundsømagle og vi ændrede produktet sig til at omfatte hele landet i 2002. Hvert år revideres konceptet og det er en licens der omfatter alle de praktiske og følelsesmæssige håndteringer af utroskab, separation og skilsmisse.

Ca. 50% af de indgåede ægteskaber ender nemlig i en skilsmisse, men kun få har indsigt i, hvad en skilsmisse reelt kan betyde både for børnene. Dermed oplever tusindvis af børn hvert år en skilsmisse med de dertil tilhørende smerter for børnene og for forældrene som børnene ofte oplever og indlever sig i.

Over 95% af alle danskere har tillige ikke kendskab til reglerne og hvordan fordelinger i tilfælde af skilsmisse virker. Det kan f.eks. være juraen inden for fordeling af børn, hus, bil, gæld, formue, pension og værdipapirer.

Den udbredte misforståelse er at ægtefællens bil skal sælges og provenuet deles. Men fakta er, at ejerskabet til denne er mandens. Omvendt hæfter ægtefællen så ikke for en eventuel gæld hertil. Den individuelle gæld deles aldrig i tilfælde af skilsmisse. Det gør til gengæld formuen, som vi opgør på et særskilte formue opgørelses skema, man som klient hos os, kan få udleveret.

Vi anbefaler dog at man benytter de gratis værktøjer “Den Intelligente Skilsmisse” hvor f.eks. særeje, formuepagt, økonomisk sikringsaftale af begge eller den ene af parterne, børne aftalen, forældre ansvarsaftalen og de almene generelle hensigter skitseres.

Ofte er årsagerne til utroskab og skilsmisser nogle helt enkle problemer

De fleste skilsmisse problemer kan bunde i evnen til

 1. at være trofast på baggrund af indgåede aftaler
 2. at lave Gennemsigtigheds Aftaler på f.eks. sms, telefonregninger, facebook m.v.
 3. at kommunikere – kommunikations- og problemløsningsevnen er ofte aldrig lært eller anvendt
 4. at udtrykke følelser og tanker, at beskrive problemer og løse dem
 5. at løse uenigheder om f.eks. børneopdragelse og arbejdsfordeling
 6. at udtrykke ønsker og behov, græsset bliver grønnere andetsteds
 7. at forstå og opfylde den anden parts seksuelle ønsker og behov – mange kender ikke engang TOP10 for hvad modparten tænder på seksuelt generelt.

Vi kan jo kun hvad vi har lært og ovenstående lærer man ikke i skolen og det er kun uddannelserne til Retoriker og Psykolog der giver en indsigt i hvordan følelser, tanker, bevidsthed og kommunikation virker.

Med hensyn til punkt 7, kender under 1 procents af Danmarks befolkning ikke, hvad mænd og kvinder tænker på generelt. F.eks. tænder kvinden på intelligens, viljestyrke og handlekraft samt evnen til at udtrykke følelser og tanker. Det er nogle indre kvaliteter. For manden er det synssansen med Ferrari røde negle og læber, sexy sorte strømpebukser og pigens fødder/tæer.

Fordeling af formue og gæld

Som tommelfingerregel er det den ægtefælle der underskriver for en gæld, der medtager gælden ud af ægteskabet.

Opgørelsen over formuen er dog enkel, men her ved mange ikke at man kollektivt kan hæfte for kontrakter eller gæld.

Hvis manden har en formue på en million kroner og kvinden har en formue på 2 millioner kroner, skal i begge have 1,5 millioner af den samlede formue. Men hvis manden skylder 1 million kroner, er reglerne sådan, at du skal betale halvdelen af din formue – altså 1 million kroner til manden. Manden skal så herefter betale sin gæld, men du kan ikke kræve, at dette sker betinget forud for eller under skilsmissen. Af samme årsag er en ægtepagt en sikring for begge parter til fordeling af opstået gæld og deling af indbo f.eks.

Formuefællesskabet er IKKE 50% til hver, det er en stor misforståelse

Mange ægtefæller har ikke en reel indsigt i, hvad en skilsmisse betyder økonomisk, praktisk, følelsesmæssigt og i hvordan en børnedelingsordning praktisk udformer sig, hvad enten offentligheden hjælper eller denne ordning laves i fællesskab med PARTERAPI.DK

Når man bliver gift indgår man automatisk et formuefællesskab og et skattefællesskab juridisk set.

“De fleste ægtepar tror, at alt skal deles i en skilsmisse, men det er entydigt forkert. Det er meget sjældent at børnenes behov tilgodeses, men det sker med Den Intelligente Skilsmisse“ siger formand for Parterapi.dk og Psykologisk Samvirke Michael Rasmussen

Den samlede økonomi omfatter jo hus, biler, pensioner, arv, gaver, IP-rettigheder, patenter, varemærker, jobfordele, jobkontrakt udbetalinger og bonus, aktier, værdipapirer, forsikringer.

Tillige kommer eventuelle kontrakter og optioner der er tegnet af ægtefæller som endvidere er juridisk bindende for begge parter.

Er en af parterne selvstændige, kan der desuden være undertegne gældsbeviser og eller klausuler som følge af selvstændig virksomhed og/eller underskrivelse af juridiske dokumenter i form af ejerskab af ejendomme og værdier i udlandet.

Det er nemlig IKKE garanteret delbart at en af ægtefællerne kan få 50% af ovenstående. Normalt kan der være oprettet særeje og særejets liste over aktiver vil ikke indgå til fordeling i en skilsmisse.

Man kan sikre sig ved at oprette pensionsægtepagt eller fordelingsaftale ved en skilsmisse således at den ene ægtefælle ikke bliver tildelt mindre end den anden.

F.eks. deles pensioner IKKE, selvom man fælles har betalt til disse i mange år. De tilhører automatisk den part, der har oprettet dem. Der kan også være tilfælde hvor en ægtefælles modtager meget store pensionsindbetalinger som følge af et job eller et ejerskab af virksomheder, aktier og anparter.

Fordelen ved en delepligt som ægtefællerne erkender ved ægteskabets indgåelse og alt, hvad de senere selv tjener, eller det de får i arv eller gave, er omfattet af formuefællesskabet og dermed delepligten. Medmindre man specifikt aftaler andet.

Følgende praktiske spørgsmål rejser sig når man begynder at tænke på en skilsmisse

 • Har man prøvet parterapi hos uddannede parterapeuter (husk at psykologer skal have efteruddannelse på mindst 4 år for at være kvalificeret) ?
 • Hvor skal børnene have adresse?
 • Hvor skal børnene bo?
 • Hvem skal fraflytte nuværende bolig?
 • Hvem hæfter for indgået gæld?
 • Hvem skal have den dyreste bil, bilen eller bilerne?
 • Hvem skal have de danske eller udenlandske huse eller værdier
 • Hvilke kontrakter og gældsbeviser, afdragsaftaler og realkreditaftaler skal gennemses og opnås samtykke til fordelingsplaner
 • Hvem ejer aktier, anparter, obligationer, værdipapirer, udlånsaftaler,
 • Hvordan skal Arv, betinget arv, administreret arv eller fondsudbetalinger forvaltes
 • Hvordan fordeles IP rettigheder såsom patenter, brugsmodelbeskyttelse eller varemærker?
 • Hvordan skal hjemmets ejendele fordeles?
 • Hvem ejer rettigheder, ting og fordele som er købt igennem ægteskabet
 • For virksomheder med fælleseje eller delejer af kapitalen i virksomhederne (d.v.s. anparts- eller aktiekapital), i hvor lang tid skal den ene part modtage betalinger, hvis skilsmissen også får effekt i firmaet?

Som hovedregel betyder det, at den som tegner kontrakten også vil komme til at eje det som kontrakten indeholder. Hvis man f.eks. vil eje en bil sammen, så kræves det, at begge navne står på købekontrakten eller afdragsaftalen.

Hvis en af parterne arver et hus eller modtager ejerskab af værdifulde ting, er det ikke entydigt at dette indgå i fællesformuen.

Det kan blive et kompliceret regnestykke… Hvis en arver et hus forud for ægteskabet og den anden senere flytter ind, er det ikke uden betydning, hvilke ydelser der er betalt igennem årene. F.eks. kan den ene ægtefælle betale realkredit afbetaling, reparationer og ombygninger og udbygninger for millioner, uden at huset tildeles denne ægtefælles ved en skilsmisse. Der er tillige ikke en procentuel beregning af provenuet ved evt. Salg af huset.

Som grundregel gælder det dog at hvis den første part flytter ind i en lejlighed eller hus som den anden part ejer, ja så betyder det at den første part har retten på sin side til at blive boende.

Det samme gælder, hvis et par flytter sammen i et hus, som kvinden har købt. Det betyder, at det er kvinden, der har ret til at bo i huset, hvis parret bliver skilt.

Den Intelligente Skilsmisse

Den Intelligente Skilsmisse er efter princippet sammen kærligt eller skilt værdigt.

Den er udarbejdet som et praktisk værktøj, hvis man har prøvet parterapi, og man alligevel ønsker skilsmisse.

Der er mange fordele ved at anvende Den Intelligente Skilsmisse. Det er godt for børnene, økonomien, delingen og det efterfølgende samarbejde som forældre, som jo ikke ophører på grund af en skilsmisse.

For det første er der nogle fortrydelsesmuligheder og nogle klare aftaler hvor børnenes behov og ønsker bliver nedskrevet og på dette grundlag kan man lave en aftale som IKKE senere adskiller sig fra de rettigheder man har i samfundet i øvrigt som forældre til børn.

Det er forældreansvarsloven, som er grundlaget for det juridiske omkring de pligter og rettigheder som forældre har hvis de ønsker en skilsmisse.

Nogle af de tunge beslutninger som er påkrævet er, hvem barnet skal bo hos, hvordan forældremyndigheden skal fordeles og hvordan kontakten skal være til den forælder, som barnet ikke bor hos.

 • Der hvor barnet eller børnene kommende vil bo, kalder man for bopælsforælderen og det er der adressen er for børnene/barnet
 • Der hvor barnet har samvær, vil i juridisk i forstand blive samværs forælderen.

Man skal huske på at den forældremyndighed som begge har haft under samliv eller under ægteskabet, automatisk vil forsætte, medmindre man bliver enige om noget andet.

De fleste har i dag fælles forældremyndighed, men der hvor en af forældrene ikke er i stand til at træffe fælles beslutninger og/eller yde barne ubetinget opmærksomhed, vil der oftest være følelser som irritation, vrede, had, nag eller hævn som er mod forholdet som var tidligere, men som i nutid ikke har noget med barnet at gøre.

Derfor skal man være opmærksom på, hvilke følelser man har overfor sin nuværende eller ex. da disse kan have indflydelse på den kvalitet som barnet føler at samværet er. Mange kan benytte børn til at hævne sig, eller udtrykke NAG overfor børn ved at sige at den anden part er sådan og sådan og begge dele er et omsorgssvigt.

For at finde ud af hvad UBETINGET OMSORG er, kan man prøve at forstå følgende citat:

“Børn kommer i første række 86400 sekunder i døgnet. Dem som ikke kan respektere og acceptere dette, er ikke børns selskab værdige.” Forfatter: Michael Rasmussen, år 2000 på et foredrag hos ICARE om følelser, tanker, bevidsthed og kommunikation.

Michael Rasmussen, år 2000 i kompendiet “Den Intelligente Skilsmisse”

Børn skal ikke gøre noget for at opfylde en forældres behov for at nedgøre den anden, men eftersom børn er loyale for begge forældre, misbruger mange forældre således børnene ved at fortælle at den anden forældre er på en bestemt måde. Det er den voksnes behov at fortælle dette til barnet, ikke barnets behov at høre det og således et omsorgssvigt.

Hvis begge forældre er indforståede med at børnene kommer i første række, kan de beslutte sig for et 2 timers møde, hvor der etableres en slags parterapi, som hedder Den Intelligente Skilsmisse, som har til hensigt at sikrer en for børnene god skilsmisse, der har til hensigt at minimere de så som børnene og de voksne får, som følge af en skilsmisse.

Den Intelligente skilsmisse sikrer;

 1. At problemerne defineres således begge ved hvad der er årsag til skilsmissen med en problembeskrivelse der udarbejdes forinden parterne mødes.
 2. At børnene kommer først og at disse behov og ønsker tilgodeses og høres med en Børneaftale
 3. At der laves en skilsmisse aftale om hvordan, hvad, hvornår m.v. Dette sker på det sidste 15 minutter
 4. Parterapi Aftale der gennem 2 måneder giver en pause på skænderier og problemer.
 5. Frirumsaftale der er baseret på en separation i stedet for skilsmisse
 6. Der er fortrydelsesret på skilsmisse hensigter og ca. 50% af ægteskaberne fortryder, når de begge ser konsekvenserne ved en skilsmisse.
 7. Tillæg: Advokat udarbejdet ægtepagt kr.1.900,- inkl. 1 time ekstra.
 8. Tillæg: Deltagelse af uvildig Advokat eller jurist kr. 1.500,- pr. time.
 9. Tillæg: Deltagelse af børnesagkyndig eller børnepsykolog mht. til aftale: 1.500 pr. time.

Det koster 3.900,- at få udarbejdet Den Intelligente Skilsmisse hvorunder det tager 2 timer at få tingene på plads.

Den Intelligente Skilsmisse udgives af Psykologisk Samvirke med eneret for PARTERAPI.DK.

Rabat tilbud: Efter at du har mødt til en session, kan du imod forudbetaling betale for de resterende sessioner. Man modtager således en rabat på ca. 20-30%. Men der er ikke en returret for de angivne sessioner, der dog kan benyttes til enten individuelt eller parterapi m.v. herunder også afhængighed, opdragelsesproblemer, seksuelle problemer, personlig udvikling, behandling af sorg eller individuelle temaer. Se i øvrigt Privatlivspolitik samt Priser og Vilkår

Hvordan startede den Intelligente Skilsmisse?

Den Intelligente Skilsmisse er et tilbud der blev skabt i 1991 af Psykologisk Samvirke. Senere blev en anden Intelligens Skilsmisse skabt via “Den Intelligente Skilsmisse” (“The Intelligent Divorce”) er et koncept og en bogserie udviklet af Dr. Mark Banschick. Dr. Banschick er en amerikansk læge specialiseret i børne- og voksenpsykiatri. Dr. Mark Banschick’s bogserie “The Intelligent Divorce” begyndte at blive udgivet i 2010 og 2011. Hans arbejde og bøger omhandler emner relateret til skilsmisser, med særlig fokus på at minimere den negative indvirkning af skilsmisser på børn. I “Den Intelligente Skilsmisse”-serien præsenterer Dr. Banschick strategier og værktøjer til at hjælpe forældre med at navigere i skilsmisseprocessen på en måde, der beskytter deres børns følelsesmæssige og psykologiske velbefindende. Han understreger vigtigheden af at forældre forbliver bevidste om deres børns behov og undgår at involvere dem i voksenkonflikter. Konceptet indebærer også, at forældre arbejder på at opretholde en funktionel og respektfuld kommunikation, selv i vanskelige skilsmisseforhold.

Dr. Banschick har også deltaget i en række interviews og skrevet artikler om emnet, hvor han deler sin ekspertise og tilbyder praktisk rådgivning til forældre, der går igennem en skilsmisse. Hans tilgang er blevet bredt anerkendt for dens bidrag til at forbedre forståelsen af skilsmisser og deres indvirkning på børn. Psykologisk Samvirke har sammen med Udviklingshuset skabt de værktøjer der bruges og taget nogle enkelte dele af den viden og integreret denne i europæisk form i vores tilbud.

Ring 32167777 eller skriv til info@parterapi.dk
Åbningstider: 10:00-18:00
Kilde: Psykologisk Samvirke
Fotokredit: stock.adobe.com

Exit mobile version