Psykologiske Værktøjer

Få viden om psykologi, parterapi og sexologi med gratis psykologiske værktøjer for livet

Som klient hos en af vore terapeuter opnår du flere fordele:

 • Gratis psykologiske værktøjer såsom livsplaner, opgaver samt Psykologisk og Sexologisk kompendium
 • Alle terapeuter har minimum den grunduddannelse som kræves af staten, SPUD og EAP og alle terapeuter har oftest flere uddannelser og kan på den måde bedre hjælpe dig, end andre der måske har taget en uddannelse over nogle få weekender.
 • Alle terapeuter er MEGET erfarne og gennemsnitsalderen for praksiserfaring er 12 år. Kravet er 10 år.
 • Overenskomst om hel eller delvis betaling fra det offentlige, private sygeforsikringer, forsikringsselskaber og sundhedsfremme ordninger. Kun de bedste har sådanne vilkår.

Psykologiske Værktøjer for livet

Af psykologiske værktøjer, som udleveres efter skøn, er værktøjer og artikler, som er med til at understøtte din process i terapien. Det er vor hensigt at du hurtigst muligt tilegner dig de basale redskaber og den basale viden som det psykologiske værktøj giver. Dette Psykologi Værktøj giver dig en grundliggende viden og erfaring i hvordan man løser problemer, håndterer konflikter og skaber vedvarende familiekvalitet. Med udgangspunkt i de 4 jokere (Følelser, Tanker, Bevidsthed og Kommunikation) føres du igennem flere cases, som gør det nemt at se sammenhængen og løsningerne.

Der er bl.a. fokus på Proaktivitet, Behov og ønsker, Hvad tænder i på?, Livsplaner, Parforholdsplan, Familieplanlægning med Familiekvalitet, Historie, Det Fysiske Diagram, Følelser, Tankeprocesser, Tankemæssig Intelligens, Følelsesmæssig Intelligens, Bevidstheden, Sexologisk Grundkursus, Opmærksomheden, Projektionsskema (og Introjektion), Relationsdiagram, Familiehistorie, Livshistorie, Det Psykologiske Barometer og Psykologisk Kompendium – et grundkursus i Psykologi.

Livsplaner – markedets mest anvendte psykologiske værktøj

Livsplaner er et varemærke fra Udviklingshuset der med sine ca. 18.000 brugere er et unikt redskab til at skabe det du ønsker i dit liv. Du får her den professionelle version (Værdi 1.995,-) Livsplaner har til hensigt at kortlægge vilje/handle/tanke/følelses blokeringer, der forhindrer dig i at nå dine ønsker og behov. Med livsplaner for du et unikt værktøj som er udviklet i 1991 med det formål at give konkrete skemaer som du kan bruge online eller downloade til eget brug i dit tekstbehandlingsprogram. Det indeholder et mini kompendium i, hvad følelser, taker, bevidsthed og kommunikation er. Det er de 4 vidensområder som man skal tilegne sig for at kunne handle proaktivt, i stedet for reaktivt. Både i parforhold, på arbejdspladsen, i familier, blandt venner eller alene. Tid er konstant, noget vi kan være sikker på og alle er enige om. I livsplaner integreres tid, med din livshistorie og med din evner (følelser/tanker/bevidsthed/kommunikation). Derudover indeholder livsplaner et inspirationsark til psykoanalyse over 8 sider som professionelle psykoanalytikere benytter til psykoanalyse. Se Livsplaner

Psykologisk Kompendium – alt om følelser, tanker, bevidsthed og kommunikation.

Psykologisk Kompendium er et værktøj til indblik i psykologiens verden. Kompendiet er inddelt i psykologi, psykoterapi, sexologi og har fokus på adfærd som stress, utroskab, kærlighed, uudtalte behov og ikke mindst psykologiske begreber og tekniker såsom projektioner, introjektioner, manipulation, dominans, ærlighed, partiel åbenhed, proaktivitet, kompetence, psykoanalyse, identitet m.v. Igennem 100 sider, opnår du et standard kendskab til psykologien. Kompendiet indeholder en psykoterapeutisk vejledning og ikke mindst en komplet oversigt over samtlige EU anerkendte terapi teknikker indenfor psykologi, psykoterapi, NLP, sexologi, familieterapi, gestalt terapi. Ved du f.eks. der kun finde gode følelser, at kærlighed og lykke blot er følelser, at din samlede bevidsthed er ubevidst 98% af tiden, at alle har forventninger, krav, ønsker og behov, uden at vide det. Der er henvisninger til flere undersøgelser der bl.a. viser at halvdelen af alle mennesker i den vestlige verden, er utro. Læs mere og bliv klogere, smartere og proaktiv,

3D Panorama Transformation – specielt for sexolog og parterapeut

Dette værktøj er et af de mest anvendte fordi det er en forudsætning for indsigt i ens egne ego, motiver, gevinster og en nem identifikation af handlemetoder. Metoden blev udviklet i 1994 og tager sit udgangspunkt i, at vi lever i en verden der er styret af ønsker, behov, motiver og sælgere og købere der opnår genvinter ved adfærd eller tilbageholdenhed m.v. Vi har opnået eneret til metoden. Metoden er eksklusiv d.v.s. den alene fås via vor terapeut liste. Med ikke mindre end et psykologisk banebrydende koncept udviklet i 1994, får man et indblik i processer som vi gennemlever i vore tanker, men set på med et forstørrelsesglas for nemt identificering af vore følelser, tanker, bevidsthed, kommunikation og adfærdsmønstre. Og ikke nok med det, værktøjet giver en analysemetode der er udviklet til at kunne analysere al adfærd, (husk ord er adfærd) ud fra  adfærd alene (vi bruger ikke tolkninger af kropssprog m.v. medmindre det er markant). F.eks. giver analysen mulighed for, at du kan høre hvad der sker og IKKE sker i et tidsmæssigt perspektivopdelt i fortid, nutid og fremtid. Dermed opnås en proaktiv adfærd. Dette giver mulighed for varige adfærdsændringer.

Sexologisk indsigt med TOP20 for hvad der tænder mænd og kvinder

Ja side 12 og 13 er de mest sete… Det er nemlig hvad mandens og kvindens TOP20 for seksuelle behov, fordelt på hvilken adfærd der skal til for at pirre og tænde en mand eller kvinde. Det er jo vigtigt at kende hvad de fleste tænder på f.eks. er nr. for manden ca. 83% af alle mænd som tænder på em bestemt ting ved en kvinde og det er ikke store bryster og smal talje som ikke er på TOP10. Der er et specielt afsnit om hvordan man kan kombinere det verbale med det adfærdsmæssige og hvordan at se, mærke, dufte, smage sansen kan multi stimuleres. Ligeså er der opskriften på de 6 forskellige orgasme typer herunder tørorgasmen som er opfundet af en af vore terapeuter og som har vundet international opmærksomhed. Der er en række sexologiske forslag, øvelser og understøttende kilder til mere information. Endvidere indeholder dette en miniudgave på 12 sider af “Sexologisk kompendium” bl.a. med Relationsdiagram, afdækning af behov, ønsker, fantasier m.v.

Relationsoversigt og Relationsstyring og evaluering

Dette værktøj giver en klart overblik over alle dine relationer. Hvam ønsker ikke det, når man især kan se hvad og hvilken historie der spiller ind overfor den adfærd ens relationer har. Benyt disse til at afdække om en relation er sund for dig, eller til at få psykologisk og sexologisk indsigt med udsigt til at du for mere ud af dem du vælger at omgås med. Det væsentlige i dette værktøj er imidlertid, at du får en 360 graders tidsdiagram med alle væsentlige kontaktpersoner fra fødsel til nu. Det har mere betydning end nogen anden terapi teknik. Fordi du din sociale arv er præget ikke af tid og materielle ting, men alene af de mennesker der har været tilstede i din opvækst.

Dette diagram kan genopdage HELE DIN BARNDOM ud fra en unik Eidetisk metode som her anvendes til at få indsigt i din barndom fra 0 til 18 år år via de steder du har opholdt dig og dem du har været sammen med. Som bi gevinst kan du se frem til, at få indsigt i glemte personer og familiemedlemmer samt HVAD du på et tidligt tidspunkt har tillagt af betydning, tanke og følelse. På den måde kommer du meget nemmere til en erkendelse af din barndom og derigennem til en fornyet indsigt i din identitet, dit ego og dine handlemåder og disses gevinster. Relationsoversigt indeholder som Livshistorie, også en oplæring i hvordan du bruger ordet IKKE, til at se hvad du ikke fik, ikke hørte, ikke så og ikke vidste… Dette er den manglende terapi teknik som giver dig mulighed for Panorama Transformation, som kan beskrives som varige adfærdsændringer.

Familiekvalitet og familiekvalitets planlægningsværktøj (udviklet ud fra livsplaner)

Familiekvalitet er et ord vi bruger meget. Det er nemlig det der skal til for, at familien kan leve i kontinuitet med kvalitet først og fremmest for vore børn, i vort samvær, venskab, seksuelt, venskabsmæssigt og familiemæssigt. Udover at være et konkret værktøj gør brugen af dette, dig til en bedre far eller mor, fordi du indføres gennem adfærden ubetinget omsorg til en læring af viljestyrke, handlekraft, hengivenhed, ærbødighed, kærlighed, respekt, accept og tillid. Disse samt ca. 30 andre ord behandles hver for sig, for at kunne opnå en ubestridelig entydig forståelse af de ord som er mest nødvendige for at opnå det som begge parter gerne vil. Med udgangspunkt i livsplaner som blev opfundet i 1991 er der tale om enkle skemaer og der bruges ikke fremmedord af nogen art.

Skrivning af din Livshistorie

Dette er mere end opgave, men igennem løsningen af opgaven får du indsigt som er uvurderlig for dine evner til at leve alene eller sammen med andre. Skrivning af din egen livshistorie, her udviklet i 1991 med henblik på afdækning af egen historie er helt unik i sin opbygning fordi den kan afkoble hukommelses fortrængninger, fake story, covert memory, udeladelseshistorie og genskabe hukommelse ud fra de forudsætninger og ressourcer vi har til rådighed. I indledningen uddyber vi citatet af Nationalfilosoffen Villy Sørensen (2 x Nobel pris nomineret) “Hvis ikke du kender din egen historie, er du dømt til at gentage den”

Identitetsopfattelse – om tanke, tale og identitet

“Præsten & Talegaver” blev opfundet i 1992 og er mest af alt en lærerig opgave for hele dit liv. Den er inddelt i fortid, nutid og fremtid og er inddelt i det medfødte (det biologiske) og det tillærte (social arv). Du vil få afdækket begreberne projektioner og introjektioner og de synonyme begreber gæt, antagelser og formodninger. Mere end nogensinde er det vigtigt at have en klar opfattelse af din identitet, historie og potentialer.

Alle klienter får gratis uddybende artikler

Alle klienter vil foruden nogle af markedets mest erfarne terapeuter også opnå adgang til et artikelarkiv over almen adfærd, begreber og problemstillinger som f.eks. offerroller, afhængighed, selvaccept, selvtillid, selvværd, kærlighed, børneopdragelse, proaktivitet, adfærdsterapi, kognitiv terapi, kropsterapi m.v. Vi har et bibliotek af artikler og bøger som kan lånes eller købes med 30% RABAT på samtlige bøger og undervisningsmaterialer via vor samarbejdende boghandlere.

Tilskud til Psykologi hjælp

Hvis du kan opnå en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp. Kravene fra det offentlige er, at du til enhver tid skal opfylde de tilskudsberettigede personkredse.

Tilskudsberretiget Psykologhjælp er alene indenfor følgende områder:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år

Visse arbejdspladser via forsikring, kommuner og institutioner og sundhedsfremmeordninger giver hel eller delvis dækning for udgiften til behandlinger. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune.

Link til GRATIS Psykologiske Værktøjer

SEXOLOG® ER ET OFFENTLIGT REGISTRERET VAREMÆRKE (R)  TILHØRENDE PARTERAPI . DK

Exit mobile version