Familieterapeut Familieterapeuter

Familieterapeuter / Familieterapi

Vore Familieterapeuter er alle uddannet indenfor familieterapi med løbende supervision indenfor grunduddannelsen. Alle vore familieterapeuter er minimum uddannet som Psykoterapeut (4 år), Sexolog (2 år) Parterapeut (2 år) eller Psykolog (5 år herunder 1 års supervsion).

I en familie opstår problemerne på tværs af familiemedlemmer, kulturelle, sociale og rollebaserede problematikker. Dybest set gør vi hvad vi kan for det er det vi har lært, vi her derfor de bedste intentioner. Og det er netop intentionen om det gode der er drivkraft, når det går op for deltagere at vi alle har potentialler.

Alle vore terapeuter har i gennemsnit 12 års praksiserfaring og er derfor velkvalificerede til at hjælpe indenfor familieterapi.

Familieterapeuterne er alle seniorer med en alder på mindst 40 år, med et eller flere børn samt mindst 5 års praksiserfaring indenfor familieterapi eller forældre rådgivning med en uddannelse som psykolog, børnepsykolog, parterapeut eller praktiserende psykoterapeut.

Fordele ved familieterapi:

  1. Øget kommunikation og forståelse: Familieterapi kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og forståelsen mellem familiemedlemmer. Terapeuten kan facilitere samtaler, hvor alle får mulighed for at udtrykke deres følelser og bekymringer på en konstruktiv måde.
  2. Konfliktløsning: Familieterapi giver en ramme, hvor familien kan arbejde sammen om at identificere og løse konflikter. Terapeuten kan hjælpe med at finde fælles løsninger og forbedre familiens evne til at håndtere uenigheder og udfordringer.
  3. Styrket familiebånd: Terapien kan bidrage til at styrke båndene mellem familiemedlemmerne. Gennem øget forståelse og dybere indblik i hinandens perspektiver kan familiemedlemmerne opbygge stærkere relationer og øge deres følelse af samhørighed.
  4. Individuel og familiemæssig vækst: Familieterapi fokuserer ikke kun på familien som helhed, men også på de enkelte familiemedlemmers personlige udvikling. Terapeuten kan hjælpe med at identificere og arbejde med individuelle udfordringer og støtte den personlige vækst for hvert familiemedlem.
  5. Forebyggelse af fremtidige problemer: Ved at identificere og adressere underliggende dynamikker og mønstre kan familieterapi hjælpe med at forebygge fremtidige problemer. Terapeuten kan lære familien værktøjer og strategier til at håndtere konflikter og udfordringer på en mere konstruktiv måde.

Familieterapi kan medføre følgende gevinster for deltagerne:

  1. Forbedret kommunikationsevne: Deltagerne kan lære effektive kommunikationsteknikker og strategier, der kan forbedre deres evne til at udtrykke sig klart og lytte aktivt til hinanden.
  2. Styrket følelsesmæssig forbindelse: Familieterapi kan hjælpe med at genoprette eller forbedre den følelsesmæssige forbindelse mellem familiemedlemmer. Dette kan øge familiens trivsel og følelse af tilknytning.
  3. Bedre konflikthåndteringsevner: Deltagerne kan lære at håndtere konflikter på en mere konstruktiv måde og finde fælles løsninger, der tilfredsstiller alles behov.
  4. Øget indsigt og selvbevidsthed: Terapien giver mulighed for at opnå dybere indsigt i familiens dynamik og individuelle roller. Dette kan føre til større selvbevidsthed og forståelse af egne handlinger og følelser.
  5. Reduktion af stress og belastning: Ved at arbejde gennem familiens udfordringer kan terapien hjælpe med at reducere stress og belastning hos deltagerne. Dette kan resultere i bedre mental og følelsesmæssig trivsel.

De forskellige terapiteknikker i familieterapi hos Psykologisk Samvirke

Terapi-teknikBeskrivelseDeltagere
BørnepsykologDe fleste af vore Børnepsykologer er efteruddannet i 1 eller flere af nedenstående, og benyttes hvis man er i tvivl om sine opdragelsesmetoder og geerne vil have hensigtsmæssige og virksome metoder.Barn med 1 eller 2 forældre
PsykoterapiGiver samtlige løsninger og Psykologiske Værktøjer, er i realiteten et mix af nedenstående. Giver den bedste form for kommunikation.Alle
Systemisk terapiFokuserer på familiens interaktioner og dynamikker og søger at ændre uhensigtsmæssige mønstre.1 eller flere
Kognitiv adfærdsterapiFokuserer på at identificere og ændre negative tanker og adfærdsmønstre for at forbedre familiens funktion og trivsel.Alle
Følelsesfokuseret terapiArbejder med at forstå og regulere følelser i familien for at skabe større følelsesmæssig forbindelse og trivsel.1 eller 2
Narrative terapiFokuserer på at rekonstruere og ændre familiens fortællinger for at fremme positive forandringer og trivsel. Alt er vaner, vi opfører os som forudsigelige robotter, fordi vi gentager hvad vi har lært i uendeligheder.Narrativ terapi
Løsningsorienteret TerapiFokuserer på at identificere og styrke familiens ressourcer og finde løsninger frem for at fokusere på problemer. Denne form er implementeret som et fast emne i Psykoterapi, men indenfor Familieterapi er det en helhedsorienteret terapiform.Alle

Familierådgivning / Familerådgiver

Med Familierådgivning menes rådgivning i forbindelse med f.eks. problemer med børn og søskende eller generelle problemer med uddannelse, trods, kommunikationsproblemer samt problemer i familien af anden art end det som tilbydes under Familieterapi.

Rådgivning er åben for alle og familierådgivnings-terapeuterne er løbende superviseret og har løbende opdatering på området.

Man kan med familierådgivningen opnå klarhed alene eller sammen med den eller de parter der ønsker det.

Rabat tilbud: Efter at du har mødt til en session, kan du imod forudbetaling betale for de resterende sessioner. Man modtager således en rabat på ca. 20-30%. Men der er ikke en returret for de angivne sessioner, der dog kan benyttes til enten individuelt eller parterapi m.v. herunder også afhængighed, opdragelsesproblemer, seksuelle problemer, personlig udvikling, behandling af sorg eller individuelle temaer. Se iøvrigt Privatlivspolitik samt Priser og Vilkår

Ring og få en snak på 32167777.


Exit mobile version