Psykologer og Psykologpriser og Priser på forskellige behandlinger

Kan jeg få tilskud?

Ja hvis du har en lægehenvisning eller er medlem af Sygesikringen Danmark eller er medlem af en sundhedsfremmeordning, der bl.a. kan tegnes hos Psykologisk Samvirke.

Du kan få henvisninger og tilskud når Psykologen har et ydernummer og det sker alene via læge med medlemskab af den gule sygesikring og evt. Sygesikringen Danmark eller sundhedsfremmeordninger under de almindelige psykologiske takster og tillæg.

Psykolog er i Danmark en beskyttet titel. Alle vore terapeuter har i gennemsnit 12 års praksiserfaring og er derfor velkvalificerede til at hjælpe dig.

Man skal huske at de almindelige takster og rabatter og minutter pr. time som vi selv har bortfalder ved brug af hel eller delvis betaling. Dette er f.eks. Psykologiske Redskaber, 45 min. grænsen pr. time og forberedelse, klient modtagelser og klient overdragelse, som dermed sker på lige fod med alle andre Psykologer i landet.

Alle vore psykologer er medlem af Dansk Psykolog Forening og er uddannet i Danmark eller har gennemgået en tilsvarende psykologisk universitetsbaseret uddannelse i mindst 5 år med 1 års supervision. Flere Psykologer er efteruddannet som Praktiserende Psykoterapeut under Psykologisk Samvirke.

Se Psykologpriserne herunder:

Psykologiske arbejdsområder med eller uden tilskud:

 • Psykologisk Rådgivning (Kan opnå tilskud)
 • Psykologisk Samtaleterapi (Kan opnå tilskud)
 • Psykologisk Virksomhedsrådgiver (Kan IKKE opnå tilskud)
 • Kriseterapi og Traumeterapi (Kan opnå tilskud)
 • Børnesagkyndige psykologiske konsulenter og Børnepsykolog (Kan opnå tilskud)
 • Socialt Psykologisk samarbejde i kommunerne (Kan opnå tilskud)
 • Psykologiske foredrag (Kan IKKE opnå tilskud)
 • Statslige Psykolog konsulenter (Forsvarsministeriet, statsamterne eller Direktoratet for Kriminalforsorgen – kan opnå tilskud)
 • Psykologiske konsulenter i Regionerne (Kan opnå tilskud)
 • Psykologiske konsulenter i kommunerne (Kan opnå tilskud)
 • Sexologisk Rådgivning kan almindeligvis opnå tilskud til Kliniske Sexologer (kun for efteruddannede Sexologer)

Psykolog priser og kategorier

Før end du kan få et tilskud til psykologhjælp skal du have en henvisning fra din læge, hvis du tilhører en af de tilskudsberettigede personkredse.

Kategori og beskrivelse af kategorien:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

Hvem yder tilskud til Psykologhjælp, Praktiserende Psykoterapeut, Parterapeut m.v.

 • Via lægehenvisning for gul sygesikring og ekstra tilskud fra Sygesikringen Danmark
 • Sundhedsforsikringer – hvis du eller din din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med besøg hos en psykolog.
 • Forsikringsselskaber – dækker oftest kriseterapi.
 • Fagforeninger – dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.
 • Kommuner – kan give hel eller delvis dækning for udgiften til Psykologer. Høre mere om reglerne i din kommune.
 • Vi få ofte henvisninger fra bofællesskaber, kommunale institutioner, afvænningsinstittioner og andre sociale foreninger der kan yde delvis eller hel betaling.

Henvisning fra læge er en forudsætning

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for. Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Ved incest, tvang, bortførsel, kidnapning, psykopatisk partner, stalking, kriminalsager, for vidner, kriminelle, voldsofre, voldtægt, voldstraumer, psykiatriske forhold eller øvrige forhold såsom alkoholisme, stofmisbrug og andet kan du ringe 32167777 for at høre nærmere. Det samme gælder for prostituerede og kvinder som vil ud af prostitution, for unge og børn, for aupair, nanny, flygtninge og asylansøgere m.v. Hvis du ikke har VISA eller arbejds- og opholdstilladelse eller disse er udløbet kan du få henvisning på 32167777.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med tvang, incest/seksuelle overgreb, sexmisbrug mod unge og børn og ved depression.

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Hvordan betaler man?

Du kan betale med kontanter, Dankort, Visacard, Mastercard, Mobile Pay eller forinden på vor bankkonto.

Har du en sundhedsforsikring?

De fleste privat- og sundhedsforsikringer dækker psykologhjælp, både når samtalerne foregår ved fysisk fremmøde og online.
Vi samarbejder med alle de største forsikringsselskaber, så du vil i de fleste tilfælde kunne få hel eller delvis dækning af udgifterne til psykologhjælp.

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark:

Er du medlem af Sygeforsikring “danmark” er dit tilskud i 2022, både ved fremmøde og online samtaler:

 • For medlemmer under 18 år : 300 kr.
 • For medlemmer mellem 18 og 25 år : 450 kr.
 • For medlemmer på 26 år eller ældre : 300 kr.

Børnepsykolog og Psykolog priser

Psykolog priser første time (45 min):1.025,-
Psykolog priser første time (45 min):975,-
Psykolog Parterapi priser første time (45 min):1.025,-
Psykolog Parterapi efterfølgende time (45 min):975,-
Børnepsykolog første samtale med barn og forældre/værge (60 min)1.495,-
Børnepsykologisk testfra 14.500,-
Neuropsykologiske undersøgelser i henvisningfra 14.500,-
Kurser / Undervisning pr. time (60 min)1.400,-
Konsulentbistand (60 min)1.400,-
Supervision af Psykologer, Psykoterapeuter (60 min)1.400,-
Vurdering af diagnoser og pårørende møde for 2 timer2.800,-
Oversættelse af klientrapporter2.500,-
Gennemlæsning af klientrapporter, diagnoser m.v.1.025,-
Klienten skal senest melde afbud 24 timer før aftalen på +45 32167777 eller info@parterapi.dk og ved senere afbud og hvis man udebliver faktureres 100% af aftaleprisen.

Hvis du skifter Psykolog

Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.

Rabat tilbud: Efter at du har mødt til en session, kan du imod forudbetaling betale for de resterende sessioner. Man modtager således en rabat på ca. 20-30% på i alt 10 timer, men der er ikke en returret for de angivne sessioner, der dog kan benyttes til enten individuelt eller parterapi m.v. herunder også afhængighed, opdragelsesproblemer, seksuelle problemer, overgreb, sexmisbrug, personlig udvikling, behandling af sorg eller individuelle temaer.

Vi kan alene oplyse priser for hele forløb pr. telefon +45 32167777. Det afhænger om typen af behandling, om du modtages fra en anden Psykolog/behandler, om der er Psykologiske værktøjer med i prisen og om antallet af minutter pr. time.

Exit mobile version