Licens til brug for anvendelse af Psykologiske Værktøjer

Licens til brug for anvendelse af Gratis Psykologiske Værktøjer. ©2024 by Psykologisk Samvirke (version 2.5.1. af 7/2/24)

Mange tak fordi du har valgt at benytte vore ydelser og Psykologisk Værktøjer. Dette er en licens til brug af vore Psykologiske Værktøjer (tryk for gennemsyn) Det følgende er derfor kravene for at kunne anvende vore Psykologiske Værktøjer, så man skal altså både anerkende vores copyright og varemærker og at man kan blive retsforfulgt ved krænkelser af denne aftale og man underskriver samtidigt på at man ikke deler, omtaler, publicerer eller på anden måde benytter vore vores copyright, varemærker eller Psykologiske Værktøjer, til andet end strengt personligt brug.

 1. Licensen er under ene Copyright fra Psykologisk Samvirke og kan alene anvendes privat af dig alene. Licensen er ubegrænset på livstid, hvorimod PRO udgaven (alle værktøjer) kræver betaling af en licens på 9.995,- ex. Moms pr. år. Vores logoer og varemærker er strengt forbudt at anvende og enhver anvendelse der ikke er skriftligt godkendt, vil blive retsforfulgt. Licensen omfatter alene retten til personligt at bruge de Psykologiske Værktøjer som omfatter følgende former (medier): Skriftlige værktøjer i Word, podcasts, audio, musik og skemaer til selvevaluering samt skabeloner. Der er 82 værktøjer, kun betalende har adgang. Dem der deltager i mindst 5 sessioner har adgang til et udvalg der alene udleveres efter et skøn hos den institution, skole, behandling indenfor psykiatri eller psykologi.

 2. Du underskriver på denne aftale under den forudsætning at du ved underskriften er fyldt 18 år og er myndighed og ikke har en værge. Har du værke eller er under 18 kan de benyttes under behandling i det offentlige, ellers skal institution underskrive herunder. Ved brug via en Psykolog, Psykoterapeut eller andre, skal forældre underskrive.
   
 3. Priser for fulde versioner: Psykologiske Værktøjer er alene til personligt brug. Det er med risiko for en retssag forbudt at publicere, omtale og benytte værktøjerne til andet en personligt brug, medmindre den følgelige licensafgift er fuldt indbetalt med kr. 9.995,- + moms pr. år via et underskrevent bruger abonnement for professionelle Psykologer og Praktiserende Psykoterapeuter. Samme pris er gældende for private der skal betale 12.493,25 i en engangspris for en ubegrænset licens af alle værktøjer og tillige ubegrænset i tid, brugsretten er dog alene for dem som har deltaget i f.eks. parterapi, individuel psykoterapi eller afhængighedsterapi.
  Den købte version må alene anvendes til egne klienter under samme vilkår som i denne aftale.
  (Alle kan konvertere til en professional version – se priser på den hjemmeside du kender).
  Værktøjerne må ikke være genstand for gensalg eller overdragelse til andre.

 4. De Gratis Psykologiske Værktøjer og deltagerkrav: Værktøjerne kan alene udleveres efter skøn, i den praksis, som du er tilknyttet. Du underskriver på tro og love, bevidst om at du dermed retsligt kan forfølges, hvis ikke, at du respekterer vores logoer, varemærker, licensbetingelser og anerkender vor ret før du kan benytte dem. Man kan således ikke forlange den fulde pakke udleveret gratis. Er man kun deltager 1 gang i de enkelte bortfalder licensen fordi licensen er omfattet af anvendelsen af mindst 5 sessioner. Bemærk normalt er en session 2 timer i det meste af Danmark. Uanset hvad ovenstående personer, offentlige og private virksomheder lover, kan dette ikke honoreres af os, som ej heller er erstatningspligtige for andres løfter, reklamer/tekster af enhver art.

 5. Krav om særskilte licenser: For kommuner, regioner, styrelser og ministerier og alle underinstitutioner er anvendelsen fri og kan distribueres frit til disse. For alle folkeskoler er licensen tegnet pr. skole. For alle offentlige psykolog og psykiatribaserede institutioner herunder hospitaler, afvænningsklinikker, handicap centre, opholdssteder, behandlingshjem m.v. er licensen individuel fra sted til sted.

  For Grønland: Anvendelse i Grønland er gratis via enhver offentlig institution eller privat behandler.

 6. De Psykologiske Værktøjer kan i PRO versioner alene anvendes gratis indenfor Psykiatri og behandler institutioner for afhængige af alkohol, stoffer og Internet og indenfor Psykologien som et naturligt forløb ved Personlig udvikling og løsning af problemer, indenfor Børnepsykologi til støtte for børn og unge, indenfor Psykoanalyse af til støtte for klienter indenfor Parterapi, Familieterapi, Psykoterapi, Sexologi og Afhængighedsbehandling.

  Fuldstændig ansvarsfritagelse: Ved underskriften anerkender brugeren, at Psykologisk Samvirke, Parterapi.dk, Sexolog.dk eller dennes medlemmer hverken privat eller erhvervsmæssigt, kan gøres erstatningspligtigt eller tillægges skadevirkninger for benyttelsen af Psykologiske Værktøjer. I tilfælde af forældede fortrykte versioner, tryksager eller information fra det offentlige, halvoffentlige og private marked er alene disse bestemmelser gældende.

 7. Værktøjerne kan ikke træde i stedet for medicin, en sund livsstil, ugentlig motion og må under ingen omstændigheder anvendes til at bedømme andre end sig selv. Det er forbudt at psykoanalysere, at lave diagnoser eller lade værktøjer træde i stedet for lægelig eller psykiatrisk udredning eller visitation. Ej heller må værktøjerne anvendes til vurderinger indenfor HR, evner, sammenligninger eller enhver bedømmelse eller til anvendelse for diagnose, vurdering eller sammenligning af børn eller voksne.

 8. Man må ikke dele på Internet opslag, emaile, publicere i fora og brugergrupper uanset om disse har en privat indstilling. Man må ej heller f.eks. kopiere til en ven m.v. Man må ej heller omtale effekten af værktøjerne eller brugen heraf nogetsteds. Man må f.eks. ikke skrive jeg har fået et fantastisk liv, eller jeg syntes det er dårligt noget offentligt eller privat sted. Vi ønsker ingen reklame, hvilket er en betingelse for anvendelsen af værktøjerne.
  Det er en forudsætning for brugen af værktøjerne at resultater heraf, ikke kan eller må publiceres nogetsteds da der er copyright for vore værktøjer. Tillige har vi offentligt registrerede varemærker som alene vi kan bestemme hvordan bruges. Der må ikke reklameres for brugen af vore produkter på nogen måde, andet end ved en anbefaling fra mund-til-mund hvis du syntes at du vil. Man må således ikke skrive links til vor hjemmeside og anbefale brugen af os i forbindelse med brugen af vore produkter. Det er alene mundtligt du må henvise til os og vore produkter.

 9. Bemærk at der skal underskrives med blå kuglepen og scannes og sendes tilbage til: licens@parterapi.dk Man kan ikke aflevere personligt eller underskrive hos den behandler man er tilknyttet, licensen træder først i kraft når en bekræftelse modtages på, at du må benytte licensen.

Jeg (brugeren der alene er 1 person) anerkender hermed aftalens indhold og underskriver på tro og love på, at jeg vil overholde denne juridiske aftale for brugen af Psykologiske Værktøjer og jeg anerkender tillige den fuldstændige ansvarsfraskrivelse som fremgår herover:

Navn eller domænenavn på din Institution/Psykolog/Prakt. Psykoterapeut m.v.:
Dit Navn:                                                          Firma:
Adresse:
Postnummer:                                                     By:
E-mail:                                                              Telefon:                               Mobiltelefon:
UNDERSKRIFT:
DATO:
STED:

Angiv her de E-mail adresser til dine forældre, børn, partner og andre som er omtalt i denne licens som ligeledes kan benytte de gratis Psykologiske Værktøjer som du får udleveret;


Opsigelser af aftalen skal ske til samme E-mail. Man må efter opsigelse eller udløbsdato ikke benytte materiale der er omtalt i denne licens mere. Herefter sletter vi kontoen (også for de gratis versioner) jf. GDPR reglerne.


Download Psykologiske Værktøjer


Kilde: Parterapi.dk
Fotokredit: Kognitiv Adfærdsterapi

Exit mobile version