Online psykologhjælp anerkendes af de Danske Regioner

Flere skal i fremtiden have mulighed for at få digital psykologisk hjælp hjemmefra

Danske Regioner rapporterer, at online psykologhjælp er en succes og overvejer nu at udvide tilbuddet. Et projekt fra Center for Digital Psykiatri viser, at behandlingens resultater er på niveau med traditionelle konsultationer. Ifølge næstformand i Danske Regioner, Mads Duedahl (V), er dette et skridt i den rigtige retning for mental sundhed.

Ulla Damgaard Sørensen, ledende psykolog ved Center for Digital Psykiatri, understreger vigtigheden af individualiseret behandling. Hun bemærker, at hjemmebaserede online kurser tillader en fleksibel tilgang, der tilgodeser patienters unikke behov.

Tilbuddet er tilgængeligt for alle over 18 år i Danmark og kræver ikke henvisning fra læge. Ansøgere bliver screenet før adgang til selvhjælpsprogrammer.

Må ikke blive ’one size fits all’, lyder kritikken

Til trods for succesen, rejser der sig bekymringer om, at digital terapi ikke bør ses som en universalløsning. Mia Kristina Hansen fra landsforeningen for psykisk sundhed, SIND, udtrykker støtte til de digitale tilbud, men fremhæver behovet for en balanceret og differentieret tilgang.

Dansk Psykologforening udtrykker skepsis over for en bred anvendelse af digitale tilbud til forskellige diagnoser. Dea Seidenfaden, formand for Dansk Psykolog Forening, pointerer, at digitale forløb kræver, at patienterne påtager sig et større ansvar for egen behandling, hvilket ikke alle er i stand til.

Skal bringe ventetiderne ned

Med forlængede ventetider til psykiatere, ser Danske Regioner et potentiale i online forløb til at reducere ventetiderne. Mads Duedahl ser dette som en mulighed for at tilbyde hurtigere hjælp til dem med begyndende psykiske vanskeligheder.

20 millioner kroner er afsat til internetpsykiatrien på finansloven for 2024, hvilket vil understøtte udbredelsen af online hjælp og udviklingen af flere programmer.


Parterapi.dk tilbyder både Online Psykologhjælp, Online Psykoterapi og Online Parterapi


Hvad er Online Psykoterapi?

Online psykoterapi, også kendt som teleterapi eller e-terapi, er leveringen af psykologiske tjenester og støtte over internettet. Denne form for terapi kan finde sted via forskellige digitale platforme, herunder videoopkald, e-mail, chatrum, og telefonopkald. Online psykoterapi er blevet mere udbredt, især i lyset af den øgede behov for fleksible og tilgængelige sundhedstjenester.

Fordele ved Online Psykoterapi:

 1. Fleksibilitet og Belejlighed: Tillader klienter at modtage terapi fra komforten i deres eget hjem, hvilket kan være ideelt for dem med travle tidsplaner eller begrænset mobilitet.
 2. Større Tilgængelighed: Gør det muligt for personer i fjerntliggende eller underbetjente områder at få adgang til psykologiske tjenester.
 3. Anonymitet: Nogle klienter kan føle sig mere komfortable med at dele personlige oplysninger i et digitalt format.
 4. Reduktion af Stigma: Kan hjælpe personer, der måske er tilbageholdende med at søge terapi på grund af stigmaet omkring mental sundhed.
 5. Omhyggelig Dokumentation: Digital kommunikation kan nemt arkiveres, hvilket giver både terapeut og klient mulighed for at gennemgå tidligere sessioner.

Udfordringer og Overvejelser:

 1. Tekniske Problemer: Afhængig af internetforbindelsen og teknologiske enheder kan der opstå forbindelsesproblemer.
 2. Fortrolighed og Sikkerhed: Sikkerheden af personlige og følsomme oplysninger over internettet er en vigtig overvejelse.
 3. Terapeutiske Grænser: At opretholde professionelle grænser kan være mere udfordrende i et online miljø.
 4. Licensering og Juridiske Spørgsmål: Psykoterapeuter skal overholde licenskrav og lovgivning, som kan variere fra land til land eller region til region.
 5. Ikke egnet for Alle Situationer: Online terapi er muligvis ikke passende for personer med alvorlige psykiske lidelser eller i krisesituationer.

Online psykoterapi er et voksende område inden for mental sundhedspleje og tilbyder et alternativ til traditionelle face-to-face terapisessioner, hvilket kan være et værdifuldt redskab for mange personer.


Hvad er Online Psykologhjælp?

Online psykologhjælp refererer til den psykologiske støtte og behandling, der leveres gennem digitale platforme som internettet. Denne form for hjælp er blevet stadig mere populær, især i kølvandet på teknologiske fremskridt og den øgede efterspørgsel efter mere fleksible sundhedstjenester.

Online psykologhjælp kan finde sted gennem forskellige videoplatforme og Parterapi.dk har opfundet en 1 kliks løsning baseret på Skype, og man skal ikke installere noget eller logge ind, bare klikke på 1 enkelt link.

Karakteristika ved Online Psykologhjælp:

 1. Forskellige Formater: Tilbydes via videokonsultationer, telefonopkald, chatrum eller e-mail.
 2. Tilgængelighed: Gør det muligt for folk at få adgang til psykologisk hjælp, uanset hvor de befinder sig, forudsat at de har en internetforbindelse.
 3. Fleksibilitet: Tillader klienter at planlægge sessioner, der passer ind i deres livsstil og rutiner, hvilket kan være særligt nyttigt for dem med travle tidsplaner.
 4. Anonymitet: Nogle mennesker kan føle sig mere komfortable med at søge hjælp, når de kan bevare en vis grad af anonymitet.
 5. Reduceret Stigma: Kan være lettere for nogle at søge hjælp online frem for at opsøge traditionel terapi, hvilket kan hjælpe med at nedbryde stigma omkring mental sundhed.

Fordele ved Online Psykologhjælp:

 1. Belejlighed: Kan tilgås hjemmefra eller et andet privat sted.
 2. Ingen Rejsetid: Sparer tid og ressourcer ved at eliminere behovet for at rejse til en klinik eller et kontor.
 3. Tilpassede Tjenester: Kan tilbyde mere skræddersyet hjælp baseret på individets specifikke behov.

Udfordringer ved Online Psykologhjælp:

 1. Tekniske Krav: Afhænger af pålidelig internetforbindelse og adgang til en computer eller smartphone.
 2. Fortrolighed og Sikkerhed: Sikring af privatliv og datasikkerhed er afgørende, hvilket kræver sikre kommunikationsplatforme.
 3. Personlig Forbindelse: Nogle kan finde det mindre effektivt at opbygge en terapeutisk relation online sammenlignet med ansigt-til-ansigt sessioner.
 4. Regulering og Licensering: Psykologer skal overholde relevante lovgivninger og licenskrav, som kan variere alt afhængig af geografisk placering.

Online psykologhjælp udgør en værdifuld ressource i mental sundhedspleje, og dens popularitet og anvendelse forventes at fortsætte med at vokse.

Hvad er Online Parterapi?

Hvad er Online Afhængighedsterapi?

Online afhængighedsterapi tilbyder nye veje til frihed fra afhængigheder

En moderne tilgang til behandling af afhængighed

Online afhængighedsterapi er en ny og revolutionerende form for behandling, der tilbyder håb og hjælp til dem, der kæmper med forskellige former for afhængighed. Denne terapiform bruger internettets kraft og tilgængelighed til at give effektiv støtte og intervention uden de begrænsninger, der ofte er forbundet med traditionel terapi.

Hvordan fungerer Online Afhængighedsterapi?

Online afhængighedsterapi foregår gennem digitale platforme som videoopkald. Behandlingen kan omfatte en række terapeutiske tilgange, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT), mindfulness-baseret terapi og et efterfølgende tilbud om støttegrupper, der alle er tilpasset til det digitale format. Online afhængighedsterapi kan finde sted gennem forskellige videoplatforme og Parterapi.dk har opfundet en 1 kliks løsning baseret på Skype, og man skal ikke installere noget eller logge ind, bare klikke på 1 enkelt link.

 1. Personlig Fleksibilitet: Klienter kan modtage terapi i deres eget hjem, på tidspunkter, der passer dem bedst.
 2. Anonymitet: For mange mennesker, der kæmper med afhængighed, kan muligheden for at søge hjælp anonymt være en afgørende faktor.
 3. Omfattende Support: Online platforme tillader løbende support og opfølgning, hvilket er afgørende for vedvarende bedring.

Fordele ved Online Afhængighedsterapi

 • Tilgængelighed: Online terapi er tilgængelig for personer i alle geografiske områder, hvilket er særligt vigtigt for dem i underbetjente områder eller for dem, der har begrænset adgang til transport.
 • Mindre Stigmatisering: Online terapi kan hjælpe med at reducere stigmaet omkring at søge hjælp til afhængighed.
 • Integration i Dagligdagen: Online terapi kan nemmere integreres i dagligdagen, hvilket giver klienter mulighed for at øve og anvende nye færdigheder i realtid.

Udfordringer og Overvejelser

 • Behov for Selvdisciplin: Online terapi kræver en højere grad af selvstyring og engagement fra klientens side.
 • Tekniske Barrierer: Adgang til pålidelig internet og passende teknologisk udstyr er nødvendig.
 • Fortrolighedsspørgsmål: Beskyttelse af personlige og følsomme oplysninger er afgørende og kræver sikre kommunikationsplatforme.

Fremtiden for Online Afhængighedsterapi

Eksperter forudser en fortsat vækst i anvendelsen af online afhængighedsterapi, idet flere og flere mennesker søger fleksible og tilgængelige behandlingsmuligheder. Denne tilgang udvider adgangen til kvalitetsbehandling og understøtter en rejse mod genopretning og frihed fra afhængighed.

Med dens unikke kombination af bekvemmelighed, anonymitet og tilpasset support, er online afhængighedsterapi en lovende vej frem for dem, der søger at bryde fri af afhængighedens greb.

Her er en tabel over de top 50 afhængigheder, der kan behandles. Denne liste inkluderer en bred vifte af afhængigheder, lige fra substansrelaterede til adfærdsmæssige afhængigheder.

Denne liste er ikke udtømmende, og de præcise afhængigheder, der behandles, kan variere afhængigt af den enkelte og den behandlende kliniks specialisering. Desuden bør behandlingen altid tilpasses individets specifikke behov og omstændigheder.

Selvfølgelig, her er en tilpasset liste over top 50 afhængigheder, som primært fokuserer på adfærdsmæssige afhængigheder og aktiviteter, der stimulerer dopamin- og adrenalinniveauer. Disse afhængigheder er mindre relateret til traditionelle stoffer og lægemidler, og mere omhandlende adfærd, der kan skabe ‘belønnings’-følelser eller spænding.

RangAfhængighedstype
1Sociale Medier (Facebook, Instagram)
2Online Spil
3Pornografiafhængighed
4Online Shopping
5TikTok-afhængighed
6Video- og Computerspilsafhængighed
7Spilafhængighed
8Dating Apps-afhængighed
9Reality-TV-afhængighed
10Fitness og Træningsafhængighed
11Madafhængighed
12Arbejdsafhængighed
13Købsafhængighed
14Selvudviklingsafhængighed
15Smartphonemisbrug
16Internet- og Teknologiafhængighed
17Streamingtjenester (Netflix, HBO)
18Musikafhængighed
19Celebrity Gossip-afhængighed
20Online Nyhedsafhængighed
21Stjernebillede-afhængighed
22Digital Samlermani
23YouTube-afhængighed
24Sociale Netværksafhængighed
25E-mail-afhængighed
26Risikoafhængighed
27Speed Dating-afhængighed
28Virtual Reality-afhængighed
29Adrenalinsport-afhængighed
30Kryptovaluta-afhængighed
31Tatoveringsafhængighed
32Kosmetikprodukter-afhængighed
33Skønhedsbehandlinger-afhængighed
34Selvoptagelsesafhængighed (Selfie)
35Mobning Online
36Sociale Aktivisme-afhængighed
37Influencer-følgerafhængighed
38Podcast-afhængighed
39Online Forum-afhængighed
40Astrologi-afhængighed
41Ekstrem Sport-afhængighed
42DIY (Gør-Det-Selv) Projekter-afhængighed
43Online Kursus-afhængighed
44Mode- og Trend-afhængighed
45Gadget-afhængighed
46Kunst- og Håndværksafhængighed
47Boligindretning-afhængighed
48Blogging-afhængighed
49Rejseafhængighed
50Fotografi-afhængighed

Denne liste illustrerer, hvordan adfærdsmæssige afhængigheder kan påvirke mange aspekter af moderne liv, og understreger behovet for at anerkende og behandle disse sygdomme. Ikke alle er anerkendt som sygdomme, men det er almindeligt anerkendt at afhængighed er en sygdom.

Kilde: Internetpsykiatrien, Psykologisk Samvirke, Parterapi.dk
Fotokredit: stock.adobe.com, parterapi.dk

Foto af Ulla Damgaard-Sørensen, Ledende Psykolog hos Center for Digital Psykiatri
Exit mobile version