Livsplaner

Livsplaner til individuel Psykoterapi og Personlig Udvikling

Vi leverer markedets førende værktøj til personlig udvikling, forandring og indsigt. Værktøjerne er udviklet i 1991 og senere videreudviklet hvert år.

Baggrund, forskning og problemstilling

Succes kommer af overblik, viljestyrke og handlekraft og ikke mindst effektiv planlægning. Men netop effektiv planlægning er en af de helt oversete faktorer i et ægteskab eller parforhold for at opnå ønskede mål og derved skabe succes. Faktisk har kun under 1% af Danmarks befolkning har lavet en livsplan. Ca. 3% af Danmarks virksomheder har lavet en virksomhedsplan. Hvor under 1% af virksomhederne har en stresspolitik eller en definition af det psykiske arbejdsmiljø. På basis af amerikanske universiteters forskning har vi siden 1991, udviklet og udformet livsplaner med den hensigt at støtte klienter, medarbejdere, psykologer og terapeuter, virksomhedskonsulenter og virksomheder til at opnå deres mål og ønsker i livet.

Psykologiske værktøjer

Hvordan kan det være, at så mange mennesker ikke har en plan for sit liv? Det helt enkle svar er, at vi ikke har lært det. Vi kan kun det vi har lært, endnu ikke det, vi ikke har lært. Effektiv planlægning og kommunikation og viden om psykologi er ikke noget vi lærer i folkeskolen, selvom det er den viden, der har mest værdi for os gennem hele livet. Livsplanen fokuserer på de mål og ønsker klienten har, samt de forhindringer, modstande eller fortrængninger der måtte opstå.

At lave en livsplan er at lave en arbejdsplan for sit liv. I dag har firmaer, foreninger, politiske partier, staten, banker, kreditforeninger m.v. formål, hensigter, ansvarsfordeling, samarbejde, regler, hensigter, visioner, mission statements m.v. Men det gælder i de færreste tilfælde for dig, dine relationer, familie, parforhold, arbejdsplads, afdeling, virksomhed m.v.

Med mere end 25 år på markedet er livsplanen det mest benyttede psykologisk baserede livs-planlægningsværktøj indenfor psykologien og psykiatrien i Danmark. Livsplanen er oversat til Engelsk og Tysk og benyttes både af virksomheder og privatpersoner, hvor det er implementeret som et essentielt styringsværktøj i hverdagen og gennem livet. En af de helt store markante forskelle på mange virksomheder og personer i USA i forhold til Danmark er evnen til at specificere viljen. På næsten alle USA’s hjemmesider finder du Vision, Value og Mission Statements og de fleste amerikanske virksomheder benytter i langt højere grad end europæere værktøjer til styring, forandring og tilpasning samt medarbejderudvikling.

Videnskabeligt beviste fordele ved livsplanlægning giver en proaktiv indsigt i din fortid, nutid og fremtid

Mange førende adfærdsforskere, hjerneforskere, sociologer, psykologer og psykoterapeuter er enige om, at hvis man vil noget i livet er planlægning hensigtsmæssigt. Albert Einstein siger endvidere at det er vor evne til at forestille os, som er den vigtigste. De fleste livsplan guruer i USA har endvidere den formodning, at med en livsplan kan du opnå det du ønsker i dit liv. Evnen til forandring er afhængig af, i hvor høj en grad du har en plan eller en forestilling om dine mål. Dette gælder både for mennesker, forhold, familier, foreninger, partier, firmaer, kommuner, lande m.v. Din personlighed er sammensat af hvad din hjerne beskæftiger sig med. Her vi noget valg? JA, men Psykologiske Værktøjer eller individuel Psykoterapi og til dels parterapi når man rigtigt langt.

Livsplanen – en plan for livet!

Simple gennemprøvede undervisningsmaterialer giver dig viden om dine medfødte allerede iboende ressourcer, din nuværende bevidsthed og identitet m.v.

Livsplanen er illustreret og formuleret i et let tilgængeligt sprog uden brug af metaforer, fremmedord eller underforstået viden. Med livsplanen er der udsigt til indsigter til gavn for dig selv og dine relationer.

Nyhed: I version 6.7 Professional har vi designet livsplanerne med tilhørende opgaver og letforståelige informationsark om: følelser, tanker, bevidsthed, kommunikation, stress, tro, relationer, familie, kærlighed og afhængighed. Disse benyttes både af private og virksomheder samt af en del behandlere og psykologer på det danske marked.

Gevinster ved at benytte livsplanen er:

 • MERE TID OG TILFREDSHED.
 • PROAKTIV LEVEMÅDE I STEDET FOR REAKTIV, AT BLIVE HERRE I EGET HUS.
 • VIDEN OM FØLELSER, TANKER, KOMMUNIKATION, RELATIONER OG SELVIDENTITET
 • MINDRE STRESS, STØRRE OVERBLIK OG BEDRE PLANLÆGNINGSEVNE
 • Siden 1991 er Livsplanen blevet udviklet med versioner til en række forskellige kategorier til:
 • teambuildingværktøj i alle virksomheder offentlige såvel som private
 • medarbejdere i offentlige og private virksomheder for synergi, bedre samarbejde og nedsat sygefravær
 • direktører, ledere, projektledere, og andre visions- og missionsskabere
 • innovativt værktøj i innovationsmiljøer til udvikling af idérelationer og innovation af eksisterende produkter
 • familier og familier på familieskole/terapi m.v. til planlægning og forbedring af familietrivsel og familiekvalitet
 • jobsøgere og kursister på AF centre (udleveret på AF kurser eller Udviklingshuset’s kurser)
 • indgår i Stresscenteret Danmarks stresspolitik og benyttes som generelt redskab.
 • terapiredskab for psykoanalyse, terapi, parterapi, afhængighedsterapi eller familieterapi.
 • afhængighedsbehandling af ludomaner, teknologiafhængige og teknologi, spille- og internetafhængige.

En del af det psykiatriske område benytter siden 1996 livsplaner under vejledning af psykoterapeuter, psykologer, rådgivere m.v. i kommune, amt og institutioner til:

 • alkoholikere og pårørende
 • stofmisbrugere og pårørende
 • psykisk syge i integration med psykiatrisk pleje
 • personer med sociale fobier, ensomhed, depressioner og tungere diagnoser såsom maniodepressive m.v.

Bemærk at psykiatrisk pleje kræver en uddannet psykiater. Psykologisk Samvirke samarbejder med flere psykiatere.

Livsplaner har en høj sikkerhed (indtil 81% på et enkelt sted) for at misbrugeren ikke falder tilbage i tidligere adfærd og afhængighed. Gennemsnittet er dog på 23%, hvilket anses for at være højt. Vore kurser og undervisningsmateriale læres meget hurtigt og tager sigte på reetablering af den medfødte handlekraft samt forbedret selvværd, selvaccept og selvtillid i stedet for selvdestruktion.

Denne høje succesrate er dog betinget hvilken kombineret undervisnings eller psykoterapeutisk indsats som livsplanerne kombineres med. Livsplanerne kan benyttes alene, men kombinationen med undervisning giver den højeste effekt. Målt på omkostninger er det dog minimalt i forhold til forsat behandling. Undervisning skal indeholde pensum om følelser, tanker og proaktivitet og kan foretages af Udviklingshuset eller Udviklingshuset kan uddanne personalet i denne undervisningsform. Livsplaner er IKKE velegnet for personer der tager psykofarmaka. Brug af livsplaner skal i øvrigt være godkendt af læge, psykiater ved det pågældende behandlingssted FØR anvendelse.

Livsplanen er beregnet til:

 • Parterapi med en kvalificeret Parterapeut
 • Individuel Terapi med en kvalificeret Psykolog, Psykoanalytiker eller Psykoterapeut
 • Gruppeterapi og kurser i forbindelse med Psykologisk Samvirke og Udviklingshuset

Livsplanen Standard indeholder:

 • Identifikation af bevidste/ubevidste behov, ønsker, tanker, vilje
 • Planlægning af livsplansindhold ud fra vilje, handlekraft, ønske, tro,
 • Identifikation af dine potentialer (også kaldet dårlige sider) samt styrker (ressourcer)
 • Leveres i Microsoft Word skema eller udføres online så tit du ønsker det ud fra din opdateringsplanen
 • Livsplanen fylder 8 sider

Livsplanen Professional indeholder også:

 • Yderligere 18 opgaver til bevidstgørelse om relationer, familie, venner, bekendte og arbejdsmæssige relationer, fysiske og psykiske omgivelser, din livshistorie, relationshistorik, dødshistorie m.v.
 • Identifikation af modstande, fortrængninger, blokeringer, forhindringer og tankemønstre.
 • Fokusering af fortid, nutid og fremtid, tid, bevægelsesdiagrammer, afhængigheder.
 • Ekstra Modul: Følelsesmæssig Intelligens og Stress Management
 • Tillige 8 sider om hvad følelser, tanker, bevidsthed, adfærd, projektioner, gæt og kommunikation er for noget.
 • Livsplan Professional fylder 32 sider

Livsplanen Premium indeholder også:

 • Skemaer til kortlægning af dit liv, konfliktløsning og effektiv kommunikation
 • Læs om hvordan du bliver proaktiv og får opmærksomhed på opmærksomheden og bevidsthed om bevidstheden.
 • 16 sider incl. skemaer og analyseark om følelser, tanker, bevidsthed, adfærd, projektioner, gæt, modstande, fortrængninger og kommunikation er for noget.
 • Identifikation af livsvej incl. egen vilje, gud, tilfældigheder, andres vilje, synkronicitat, gæt, antagelser, formodninger, normer, forventninger, pres og psykologisk menneskeindsigt.
 • Ekstra Modul: Tankemæssig Intelligens
 • Integration af livsplanen i manuelle kalendersystemer (Time System, Time Manager, A5 eller A6)
 • Livsplan Premium fylder 64 sider
Varenr.:Beskrivelse:Pris:
Livsplan Standard
UL001Livsplan Standard for private til privat brug (LIVSTIDSLICENS)0,-
UL010Livsplan Standard pr. medarbejder99,-
UL014Livsplan Standard for klienter i offentlig behandling / statsinstitutioner (GRATIS)0,-
Livsplan Pro
UL080Livsplan Pro for private til privat brug1.995,-
UL082Livsplan Pro pr. medarbejder295,-
UL088Livsplan Pro for klienter i offentlig behandling / statsinstitutioner99,-
Livsplan Premium
UL080Livsplan Premium for private til privat brug2.995,-
UL082Livsplan Premium pr. medarbejder495,-
UL088Livsplan Premium for klienter i offentlig behandling / statsinstitutioner149,-
Livsplan Psykolog/behandler licens
UL201PSYKOLOG LICENS: Retten til at sælge og benytte alle typer LIVSPLANER i 1 år incl. 1 timers support/telefonrådgivning, både i online og papirversioner. (Kan benyttes af psykologer/psykoterapeuter m.v. med mindst 4 års grunduddannelse)9.995,-
Livsplan Undervisning i livsplaner samt telefonisk support
UL1001 times personlig konsultation, telefonisk support, rådgivning eller undervisning i Livslaner950,-
UL1201 times coaching, psykoterapi, parterapi, familieterapi eller afhængighedsterapi950,-
UL1224 timers kursus i livsplanlægning solo3.950,-
UL1245 timers kursus i livsplanlægning hold af max. 20 pr. hold. 9-15:00 på hverdage950,-
UL1265 timers kursus i livsplanlægning hold af max. 20 pr. hold. 18-23:00 på hverdags aftener1.450,-

VIGTIGT: Vore forhandlere/partnere yder ingen ikke gratis pre-sales support, support i brugen heraf eller opståede problemstillinger eller spørgsmål. Der henvises til denne brochure for information om livsplaner.

Livsplaner er ikke velegnet for personer som går i lægebehandling eller får medicin.
Kontakt din læge eller psykolog for godkendelse af at du kan benytte livsplaner.

Livsplaner kurerer ikke sygdomme eller benyttes som terapi og Udviklingshuset fralægger sig ethvert ansvar for brugen af livsplaner.


Exit mobile version