Parterapi med Familiekvalitetsmøder

I dag er der ikke mange der holder møder for at forbedre sit ægteskab eller parforhold. De fleste lever i et liv hvor der alene er fokus på dagligdagens gøremål, arbejde og fritidsinteresser. Dermed bliver der ikke tid og plads til at få løst generelle problemer, ønsker og behov.

Med et familie kvalitets møde ændres dette. FK møder har den fordel at det virker forbyggende for kommende problemer når man hver uge har en times tid til at løse problemer, lave aftaler og snakke om ønsker og behov.

Familie Kvalitets møde instruktion:

  1. Der skal afholdes mindst et Familie Kvalitets møde pr. uge. Hensigten er at forbedre livskvaliteten for begge og løse opståede problemer, ønsker og behov. Dagen og tidspunktet bør ligge nogenlunde fast. Varigheden er ca. 30 min til max. 1 time. Man bør bruge MINDST 1 time om ugen på hinanden seriøst hvis man vil være sikker på, at der er rent bord hver uge.
  2. Agendaen på FK mødet er altid den første opgave hvor man har beskrevet problemer, ønsker og behov, potentialer m.v. Disse emner skal løses på første og/eller efterfølgende møder hver uge imellem terapi timerne. Der må ikke indtages alkohol m.v. Før mødet. Lev ikke i GAF, men spørg.
  3. Efter hvert møde og forinden næste terapi sektion, skal de problemer der er løst OVERSTREGES eller markeres med grønt under STATUS. ALDRIG SLETTES !!! Det er så den Psykolog, Parterapeut eller Psykoterapeut du har valgt kan følge med i hvilke problemer der er løst og i processen mellem hver session at denne og du selv kan se at der reelt sker løsninger og fremgang.
  4. Efter et stykke tid er der kun daglige praktiske problemer tilbage og den kan måske føles kedeligt. Men dette er en kvalitet. Tænk på hvordan i havde det, da der var mange problemer. Brug tiden til at være gode ved Jeres børn og jer selv. Forkæl hinanden og selv hver dag. Værdsæt hinanden og giv hinanden TAK, sig tak hver gang i gør noget for hinanden, giv ros, massage, zoneterapi, kærtegn og berøring som kram og især massage af fingre, fødder og tæer giver velbehag.

HUSK at følgende SKAL praktiseres :

  1. De 4 kommunikationsregler: Nul Emneskift, Nul afbrydelser, At lytte til sig selv inden man siger noget og kig på munden altid. Se på din partners mund når han/hun snakker og se evt. på dig selv oppefra samtidigt (helikopter). Vær opmærksom på din vejrtrækning mens i holder møde. Hold pauser. Vær nærværende i NUET med opmærksomhed på dit åndedræt og ører. Hvis dine tanker er i fremtid eller fortid er du ikke i nuet og hørelsen svigter.
  2. Følgende er forbudt: ironi, sarkasme, nedgørelse, mobning, hævet stemme, irritation, vrede. Tænk på om du bærer nag eller hævner dig.
  3. Lyt til dig selv INDEN du siger noget. 80% af al kommunikation er at gøre sig klart HVAD man vil sige, HVILKEN betydning det har for dig selv det du siger og om det er nødvendigt for dig. Hvilken gevinster, hvilke skadesvirkninger, hvilke betydninger har det for dig og din partner. f.eks. HVAD opnår du ved at sige det ?
  4. I mange forhold er de typiske mønstre (vaner) at man vil bestemme for dermed at bevare en form for magt, kontrol eller styring af det der foregår. Husk at GI – at praktisere kærlighed. Sig tak altid. Tag solen som eksempel ved at være som solen der skinner altid. Vid hvad de betydninger tillægger alting ogs kan ødelægge alting. Kend alle betydninger du tillægger. Det betyder ikke noget at noget ikke betyder noget. Studer dine vaner: Følelser og tanker. Hvorfor siger du noget? Hvad er dine genvinster og hvilke skadesvirkninger kan det ha?

En af de helt store gevinster ved Familie Kvalitets møder er, at selve parterapien virker sådan, at der opnås større samhørighed, bedre samarbejdsevne, mere kærlighed og glæde i livet. Det giver mere nærhed og sex og tilfredshed i hverdagen. Og det smitter af på børnene der får det bedre, fordi de kan mærke hvordan i har det.

FK møder er en af de mærkbare fordele ved Parterapi. De gør tilsammen med Individuel Psykoterapi eller Parterapi en forskel.

Husk at praktisere det du lærer… 😉

Kilde: Psykologisk Samvirke, www.parterapi.dk
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top