Forebyggende Parterapi er blevet en del af husholdningsbudgettet

Forebyggende parterapi er noget som de fleste danske kan forholde sig til. Det er nemlig bedre at forebygge end at helbrede og det ved mange. Netop derfor er vores tilbud om forebyggende parterapi et rigtigt godt alternativ til skilsmisse med deraf følgende depression, søvnbesvær, stress og følelser af afmagt, svigt, udstødelse eller dyb sorg.

På husholdningsbudgettet er der derfor mange fremsynede, der har sat penge af til vedligehold af familie-kvaliteten. For nogle hundrede kroner kan man nemlig gå i forebyggende terapi hos Psykologiske Samvirke af 1991 der tilbyder kvalificerede parterapeuter. Telefonnummer er 32167777 og adressen er www.parterapi.dk

Forebyggende Parterapi har en dokumenteret virkning og støttes af familiestyrelsen

De fleste undersøgelser om forebyggende parterapi er nemlig entydige. Det virker.  Det er derfor oplagt at benytte forebyggende terapi som en måde hvorpå parforholdet kan vedligeholdes, akkurat som bilen en gang imellem skal til et serviceeftersyn. Et forebyggende parterapi parforholds-eftersyn er oftest en gang om måneden, og Det Psykologiske Samvirke anbefaler at man foruden parterapi også holder et ugentligt møde derhjemme når børnene er kommet i seng.

par-terapi-150x150

Hvis du ikke er indstillet på at investere i dit parforhold, kan det risikere at give dig langt større problemer og smerte end det koster i tid og/eller penge, at gå i forebyggende parterapi. Langt de fleste danskere ved slet ikke man kan gå til forebyggende parterapi, men det er jo en indlysende måde at vedligeholde forholdet på, hvilket næsten alle undersøgelser viser helt entydigt. Med parterapi kan du hindrer skilsmisser eller hvis det er besluttet at forholdet skal ophøre kan I få støtte til aftaler så i skilles værdigt uden de problemer som oftest opstår ved at skilles. Der gives tilskud til parterapi og støttemuligheder i form af kurser med egenbetaling til parterapi for familier med børn under 18 år.

Hvis du fokuserer og beskæftiger dig med dit parforhold vil der dukke mange nye begreber op, som vi skal til at være opmærksomme på. Det kan f.eks. være din partners ønsker, behov, projektioner, formodninger, tolknings-metoder og evnen til at kommunikere. Vejen til et sundt forhold går gennem erkendelsen af Følelser, Tanker Bevidsthed og Kommunikation.

Vi kalder disse 4 for “de 4 evner” eller de 4 jokere som er 4 potentialer alle har. Alle kan lære det, men kun få, under 1 procent af Danmarks befolkning har en viden om disse 4 emner som styrer alt i vort liv. Bivirkningen er at du kan bruge denne viden resten af livet i alle relationer, på arbejdspladsen, blandt venner og i dit forhold til dine børn. Dette er den mest effektive metode til at bryde den sociale arv.

Vi må lære hvad følelser, tanker og kommunikation er, hvis vi vil leve i en familie eller et parforhold

Michael Rasmussen fortsætter: “Vi lærer ikke hvad følelser er fra vore forældre, i skolen, fra venner eller fra videregående uddannelser. Kun uddannelsen til pædagog og psykolog medtager emner om følelser og det er endda meget lidt i forhold til hvor meget følelser styrer vores hverdag.

Det samme gælder tanker. Vi har ganske enkelt ikke lært hvad tanker er, hvordan de virker og hvilken funktion følelser og tanker har. I dagligdagen kalder mange sine følelser for dårlige hvis de er ubehagelige. Men der findes ingen dårlige følelser, kun dårlige måder at reagere på dem, siger Michael Rasmussen og han fortsætter: “Den eneste sande frihed et menneske kan opleve, er frihed for at være styret af sine følelser og tanker. Vore følelser og tanker er det mest ubevidste i menneskeheden historie og derfor det største potentiale af alle.

Kærlighed, Lykke og meningen med livet er baseret på simple følelser

Af samme årsag ved mange ikke hvad kærlighed er, hvad lykke er eller hvad meningen med livet er. Alle 3 svar er FØLELSER. Kærlighed og Lykke er en følelser. Det er rart at kunne svaret på mange af livets spørgsmål og det får man med viden om Følelser, Tanker, Bevidsthed og Kommunikation. Det samme gælder “Meningen med Livet” som er baseret på 1 eller flere følelser, f.eks. følelsen af tilfredshed.

Bevidsthed er et andet emne som de fleste ikke kender ret meget til selvom der er skrevet rigtigt mange bøger om dette emne. Problemet er bare at disse bøger giver ret mange svar som man ikke rigtigt kan bruge til noget i praksis fordi de bygger på antagelser og formodninger i stedet for videnskabelige psykologiske og biologiske fakta. bevidsthed om bevidstheden og opmærksomhed på opmærksomheden er et pensum som vi alle bør lære, fordi det sætter os i stand til at betragte os selv, sådan som vi er, og ikke sådan som vi tror vi er. Men en konkret viden om Bevidstheden er vi i stand til at kunne rette vor opmærksomhed på, og opnå de mål vi sætter os.

Bevidsthed om bevidstheden og opmærksomhed på opmærksomheden giver proaktive ressourcestærke mennesker

Kommunikation er ligeledes ikke noget vi har lært. Vi lære ikke at kommunikere korrekt, af hverken vore forældre eller på noget uddannelse, medmindre man vælger en uddannelse der indeholder meget kommunikation såsom f.eks. Journalist, Cand. Com eller Retorik. Kommunikation er forudsætningen for et godt forhold. uden effektiv kommunikation vil et parforhold ikke kunne holde distancen og her er årsagen til vor høje skilsmisseprocent. Kommunikation er også at sætte ord på behov og ønsker og dermed få dækket sine behov af enhver karakter, det kan f.eks. være familiemæssigt, interessemæssigt, seksuelt, følelsesmæssigt eller for at opnå stimulanser såsom berøring, ømhed, nærhed, kærtegn og den helt store topscorer hos det feminine køn nemlig opmærksomhed.

Af ovenstående gennemgang kan man fornemme at Forebyggende Parterapi indeholder undervisning i disse 4 elementer, men det er ikke noget der sker i terapi timerne. Det er hjemmearbejde. Netop derfor har vi en højere kvalitet i vor par terapi i forhold til andre par terapeuter. For det første er vi flere og samarbejdende med at udveksle metode og erfaring. For det andet giver vi en hel del læsestof og en række psykologiske værktøjer og livspaner som Psykologisk Samvirke har eneret på.

For det tredje er der en række opgaver som man skal løse hvis man vil have det bedste udbytte. Opgaverne er de samme som vi benytter til individuel Psykoterapi. Det er opgaver som har et pensum inden for bevidstgørelse af sin egen historie, læren om projektioner, opgaver til belysning af sin barndom samt livsplaner som har til hensigt, at enhver kan skabe det liv, parforhold og familieliv som man ønsker sig. Netop tilrettelæggelsen og minimeringen af timerne og dermed udgifterne til selve terapiforløbet ville aldrig kunne ske uden disse 3 faciliteter.

Forebyggende Parterapi fra 4 gange om året til en gang om måneden

Normalt går man i parterapi en gang om ugen. Det afhænger af problemerne som kan spænde fra sexologisk rådgivning til familierådgivning. Forebyggende parterapi er efter behov. De fleste går i forebyggende parterapi ca hver måned som et supplement til familie kvalitetsmøder, som er en del af det hjemmearbejde vi giver.

Vi anbefaler man går i forebyggende parterapi 4-12 gange om året og det er jo klart at går man 12 gange om året kommer man mere i dybden med, og lærer meget hurtigere det pensum som vi tilbyder. Under alle omstændigheder er den pris man betaler, jo langt lavere end de problemer man kan opleve ved skilsmisse og familiebrud. Desuden kan den lære eller viden som man har tilegnet sig benyttes i enhver anden sammenhæng f.eks. på ens arbejdsplads, i sin familien og i forståelsen af andre mennesker.

Hvis man ser på de store summer der bruges på bryllup, møbler, biler, indretning og børnefamiliers forbrug, er parterapi kun en lille udgift i forhold hertil.

Du kan læse mere på Parterapi.dk eller kontakte Parterapi på telefon 32167777 eller skrive på info @ disse domæner.

parterapi-raadgivning

Forebyggende terapi tilbydes af Psykologer, Parterapeuter, Sexologer og Familierådgivere

Parterapi.dk tilbyder, at den forebyggende terapi kan skifte imellem de forskellige terapeuter, efter behov. Dette betyder, at du f.eks. kan få;

 • Parterapi ved praktiserende parterapeuter og psykologer
 • Individuel Psykoterapi og Coaching
 • Familieterapi ved exam. familieterapeuter og familierådgivere
 • Sexologi ved exam. sexologer og kliniske sexologer

Udover at man rent fysisk kan komme til at tale med den terapeut man ønsker, så giver Parterapi.dk også mulighed for at du får en række hjælpeværktøjer opg opgaver: (Pris pr. person er 195 kr.)

 • Et psykologisk kompendium der afdækker psykologien som helhed og som især er fokuseret på, at deltageren lærer hvad følelser, tanker, bevidsthed og kommunikation er.
 • Et sexologisk kompendium der afdækker sexologien som helhed med fokus på behov dækkelse, top20 for hvad mænd og kvinder tænder på og ønsker sig m.v. Derudover praktiske øvelser og sexologisk leksikon.
 • Et Familieterapeutisk kompendium med fokus på Familie Kvalitet, familieproblemer, børneopdragelse, børns rettigheder, hvad børn har behov for, ubetinget omsorg og kærlighed.
 • Afdækning af egen historie
 • Skrivning af aldersinddelt livshistorie
 • Diagram over alle relationer fra fødsel til nutid
 • Følelsesmæssig Intelligens
 • Følelses Ordbog
 • Tankemæssig Intelligens
 • Analyseark for ord på følelser, der kan være relevante til afdækning af problemområder
 • Behov og ønsker, en opgave om afdækning af behov indenfor alle livsretninger f.eks. hvad er dine seksuelle behov, indenfor kommunikation eller børneopdragelse.
 • Livsplaner (udviklet af Udviklingshuset) med ca. 18.000 brugere i Danmark

 


Kontakt Psykologisk Samvirke på telefon 32167777.

Åbningstider:

Mandag til Torsdag fra 10-18:00
Fredag fra 10-14:00
Lørdag fra 12-14:00
Søndag fra 14-16:00
Akutvagten er åben på 32167777 EFTER ovennævnte tider indtil kl. 22:00 på alle dage.


[post_grid columns=”3″ rows=”1″ orderby=”date” order=”DESC”]

Scroll to Top