Licens til brug for anvendelse af Psykologiske Værktøjer

Mange tak fordi du har valgt at benytte vore ydelser og Psykologisk Værktøjer.

Dette er en licens til brug af vore Psykologiske Værktøjer som du kan se her: psykologiske værktøjer fra https://parterapi.dk/par-terapeut/familieterapi/.

Det følgende er et krav for at kunne anvende vore Psykologiske Værktøjer, så man skal altså både anerkende at man kan blive retsforfulgt ved krænkelser af denne aftale og man underskriver samtidigt på at man ikke deler, omtaler, publicerer eller på anden måde benytter vore Psykologiske Værktøjer, til andet end strengt personligt brug.

 1. Licensen er under ene Copyright fra Parterapi.dk og Psykologisk Samvirke og kan alene anvendes privat og til ens nuværende partner og biologiske børn samt begge parters forældre. Disse skal dog ligeledes underskrive en kopi af denne licens. Licensen er ubegrænset på livstid og rettigheden, kan benyttes til ens forældre samt biologiske og adapterede børn.
 2. Du underskriver denne aftale under den forudsætning at du ved underskriften er fyldt 18 år og er myndighed.
 3. Licensen omfatter alene retten til personligt at bruge de Psykologiske Værktøjer som om fatter følgende former (medier):
  Skriftlige værktøjer i Word og andre tekstformater, podcasts, video, audio, musik og skemaer til selvevaluering samt skabeloner.
   
 4. Vi ønsker ingen reklame eller avisartikler for parterapi.dk eller vore værktøjer andet end mundtlig anbefaling, dels fordi vi allerede er med indtil 3 måneders ventetid og fordi vi ikke ønsker piratkopiering af værktøjerne. Man må ikke omtale effekten af værktøjerne eller brugen heraf nogetsteds. Man må f.eks. ikke skrive jeg har fået et fantastisk liv, eller jeg syntes det er dårligt noget offentligt eller privat sted. Det er en forudsætning for brugen af værktøjerne at resultater heraf, ikke kan eller må publiceres.

  Det er med risiko for en retssag forbudt at publicere, omtale og benytte værktøjerne til andet en personligt brug, med undtagelse af ovenstående undtagelser, medmindre den følgelige licensafgift er fuldt indbetalt med kr. 9.995,- + moms pr. år eller ved månedligt abonnement til 850,- + moms pr. måned via et underskrevent bruger abonnement for professionelle. Man må altså ikke dele på Internettet opslag, emaile, publicere i fora og brugergrupper uanset om disse har en privat eller hemmelig indstilling. Du underskriver således også på, at du kan retsforfølges hvis du krænker denne licens, vor ret og vor Copyright. Der må ikke reklameres for brugen af vore produkter på nogen måde, andet end ved en mundtlig anbefaling hvis du syntes at du vil. Man må således ikke skrive links til vor hjemmeside og anbefale brugen af os i forbindelse med brugen af vore produkter. Det er alene mundtligt du må henvise til os og vore produkter.
 5. Den købte version for psykologer må alene anvendes til egne klienter under samme vilkår som i denne aftale. Da der er tale om en livstidslicens kræves underskrevne licenser sendt til licens@parterapi.dk hvor vi alene udsender nye licenser til betaler der selv skal videredistribuere de nye versioner.
 6. De Psykologiske værktøjer kan alene i gratisversionen til støtte for klienter indenfor Parterapi, Familieterapi, Psykoterapi og Sexologi. Dertil kommer at Public Domain versionen alene må anvendes indenfor Psykiatri, til støtte for afhængige af alkohol, stoffer og andre afhængigheder, til skoler hvor der er tilmeldt børn (under 18 år), indenfor Børnepsykologi til støtte for børn og unge, indenfor Psykoanalyse af professionelle uddannede.
 7. I firmaversionerne skal værktøjerne alene distribueres til ansatte i forbindelse med kurser og et faktureret forløb. De må alene anvendes under supervision fra vore landsdækkende godkendte Psykologer til HR, medarbejdertrivsel, PSU, Sygefraværsoptimering, Sundhedsfremmeordninger m.v.
 8. Værktøjerne kan ikke træde i stedet for en sund livsstil med ugentlig motion og må under ingen omstændigheder anvendes til at bedømme andre end en selv, til at psykoanalysere med, til at lave diagnoser eller træde i stedet for lægelig eller psykiatrisk udredning. Værktøjerne må på ingen måde anvendes til vurderinger indenfor HR, evner, sammenligninger eller enhver bedømmelse eller sammenligning af børn og voksne.

Ved underskriften anerkender brugeren, at Psykologisk Samvirke eller dennes partnere, hverken privat eller erhvervsmæssigt, kan gøres erstatningspligtigt eller tillægges virkninger for benyttelsen af Psykologiske Værktøjer.

 • De psykologiske værktøjer og templates må alene udfyldes. Det er ikke tilladt at fjerne vore logoer eller tekster undtagen i de betalte Psykolog og firmaversioner.
 • De gratis Psykologiske Værktøjer der udleveres alene efter skøn fra den Psykolog, som du er tilknyttet. Man kan således ikke forlange den fulde pakke udleveret gratis.
 • Opsigelse af aftalen skal ske til samme E-mail. Man må herefter ikke benytte materiale der er omtalt i denne licens mere.
 • Bemærk at der skal underskrives med blå kuglepen og scannes og sendes tilbage til: licens@parterapi.dk.

Jeg anerkender hermed og underskriver på tro og love på, at jeg vil overholde ovenstående juridiske aftale for brugen af Psykologiske Værktøjer.

Navn:
Evt. Firma:
Adresse:
Postnummer:                                                           By:
E-mail:                                                                      Mobiltelefon:

UNDERSKRIFT:
DATO:
STED:

Angiv her de E-mail adresser til dine forældre, børn og andre som er omtalt i denne licens som ligeledes kan benytte de gratis Psykologiske Værktøjer som du får udleveret;


Disse vil få en licens tilsendt som de tillige skal underskrive på og indsende til os på LICENS@parterapeut

Kilde: Parterapi.dk
Fotokredit: Kognitiv Adfærdsterapi

Scroll to Top