Forskning Viser: At Høre ‘Dårligt Grammatik’ Udløser Fysiske Stressreaktioner

Ny forskning udført af professorer ved University of Birmingham har for første gang påvist, hvordan vores kroppe går i stress-mode, når vi hører grammatik, der bliver misbrugt. I studiet ‘Physiological responses and cognitive behaviours: Measures of heart rate variability index language knowledge’, offentliggjort i Journal of Neurolinguistics, opdagede professorerne Dagmar Divjak, forskningsprofessor i kognitiv lingvistik og sprogkognition ved University of Birmingham, og professor Petar Milin, professor i psykologi om sprog og sprogtilegnelse, en direkte korrelation mellem tilfælde af dårlig grammatik og testpersonernes Heart Rate Variability (HRV).

Det samme gør sig muligvis gældende når vi skændes eller ikke kan løse problemer i forhold siger Direktør Michael Rasmussen, fra parterapi.dk som peger på en direkte sammenhæng mellem fysiologiske reaktioner på dysfunktionel kommunikation. Vi har altid vist dette, men på det sidste dukkere flere og flere studier om stress op og her måler man direkte på de indput som kan skabe stress, og vor påstand er stadig 30 år efter, at dusfunktionel kommunikation er en af hovedårsagerne til skilsmisser og brudte forhold.

Hvad er HRV?

HRV registrerer tiden mellem efterfølgende hjerteslag. Længden af intervallerne mellem en persons successive hjerteslag har en tendens til at være variabel, når de er afslappede, men bliver mere regelmæssige, når de er stressede. Den nye undersøgelse fra University of Birmingham afslører en statistisk signifikant reduktion i HRV som reaktion på grammatisk overtrædelse. Dette fald afspejler omfanget af den grammatiske overtrædelse, hvilket antyder, at jo flere fejl en person hører, jo mere regelmæssig bliver deres hjerteslag – et tegn på stress.

Kropslige Reaktioner på Kognitiv Anstrengelse

Den sympatiske nervesystem aktiverer “kæmp eller flygt” -responsen under en trussel eller opfattet fare, mens det parasympatiske nervesystem styrer “hvile og fordøje” eller “føde og opformere” funktionerne i kroppen. “Vores resultater viser, at dette system også reagerer på kognitive krav, og dette antyder, at kognitiv indsats genlyder gennem det fysiologiske system på flere måder end tidligere antaget,” sagde Professor Dagmar Divjak, University of Birmingham.

Konklusion

Forskningen, som blev udført af professor Dagmar Divjak sammen med professor Petar Milin fra University of Birmingham, og Dr. Hui Sun, som på det tidspunkt arbejdede som postdoktorforsker på projektet, har givet den første bevis for, at HRV kan bruges som en indikator for implicit lingvistisk viden.

“Din viden om dit modersmål er stort set implicit. Men denne undersøgelse giver os en ny metode til at undersøge aspekter af kognition, der ikke er direkte observerbare. Dette er især værdifuldt i arbejde med sprogbrugere, der er ude af stand til mundtligt at udtrykke deres mening på grund af ung eller gammel alder eller dårlig helbred.”

Forklarer Professor Dagmar Divjak

“Dysfunktionel kommunikation på skrift og i tale er noget vi har lært. Vi har mere præcist ikke lært at være problemløsere, at styre vores hjerner eller kende vores historie eller følelsler og tanker. Af samme årsag er mange problem fokuserende. Derfor bliver personer i dit liv opfattet udfra det vi i sin tid har kopieret og vi til hverdag går og gentager som robotter samtidigt med at vi tror at det er helt normalt. Derfor lærer vi alle vore kunder at kommunikere efter klare ufravigelige regler, men som. er ganske enkle at lære.”

“Når vi ikke ved hvad følelsler og tanker er, er det følelserne og tankerne der styrer os. Vi tror med andre ord på vore følelser og tanker, selvom de fleste er illusioner. Dermed bliver vore relationer til andre og den måde vi opfatter dem og os selv på baseret på et falsk grundlag der giver problemer i alle relationer. Og det bliver meget tydeligt at den lidelse forstærkes når problemet flytter med fra partner til partner. Derfor er græsset ikke grønt andre steder for det er den manglende evne til kommunikation der er årsagen indenfor arbejde, familie, venner, børn og partner.”

Siger Michael Rasmussen, chef for Psykologisk Samvirke

Det er derfor at vi giver kommunikationsværktøjer til alle kunder indenfor individuel psykoterapi, parterapi, psykoanalyse, familieterapi og i virksomhedskurser m.v.

Kilder:

  • Divjak, D., Milin, P., & Sun, H.. Physiological responses and cognitive behaviours: Measures of heart rate variability index language knowledge. Publiceret i Journal of Neurolinguistics og via University of Birmingham. Official Statement on New Study.
  • Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top