Terapeuter

PARTERAPI SEXOLOGTerapeut og Terapi oversigt

Her kan du se en oversigt over hvilke terapiformer som der tilbydes og lidt information om hvert emne. Af de titler / uddannelser som vi kan tilbyde er:

 • Psykolog Cand. Psych eller MS Psych.
 • Læge Dr. Med. (med speciale i Psykiatri eller Sexologi)
 • Praktiserende Psykoterapeut
 • Psykoanalytiker
 • Sexolog for Sexologisk Rådgivning
 • Tankefeltterapi (Uddannede Tankefeltterapeuter)
 • Familieterapeut (efteruddannelse fra Psykolog, Psykoterapeut eller Sexolog)
 Ordet tera’pi kommer af det græske ord THERA’PEIA hvilket betyder tjeneste, pleje eller behandlingsmæssig kur for sindets sygdomme. Tera kommer af det græske ord TERAS og betyder noget usædvanligt stort, et uhyre og er samtidigt angivelse af en enhed som er 1 billion gange så stor. Kilde: Gyldendals Fremmedordbog 1997.

Få Psykoterapi hos en Praktiserende Psykoterapeut

Hos os kan du deltage i individuel terapi, kurser, foredrag, parterapi, familieterapi og sexologisk rådgivning. Med mere end 25 terapeuter og med en start i 1991 er vi en af DK’s ældste  leverandører.

En Praktiserende Psykoterapeut har mindst 4 års efteruddannelse og kan udføre Parterapi men ikke Sexologi, medmindre at Psykoterapeuten har taget en selvstændig uddannelse hertil. De forskellige terapi former som en Praktiserende Psykoterapeut er uddannet i.


Individuel Psykoterapi

Du får en rig indsigt i hvordan din bevidsthed fungerer kan du lære at bruge den aktivt i dit liv. Du lærer hvad bevidsthed, følelser, tanker og adfærd er. Terapi er specielt godt hvis du ønsker forandring og fornyelse i dit liv, fordi terapien hurtigt kan kortlægge symptomer OG årsager. Metoden er kognitiv terapi, fokusering, psykoanalyse og adfærdsorienteret problemløsning og rådgivning.

 • Personlig udvikling med individuel terapi
 • Løsning af problemer og konflikter med individuel psykoterapi
 • Behandling af barndommens indflydelse på nutidens tanker og handlinger med individuel terapi
 • Behandling af kropslige symptomer med individuel terapi
 • Ønsket om ændring af nuværende adfærd med individuel terapi
 • Løsning af samtlige personlige problemer med individuel terapi

Psykoanalyse:

Med Psykoanalyse fra en Psykoanalytiker vil du hurtigt kunne få et indblik i din identitet og ikke mindst hvilke evner og potentialer du har. Du får en del psykologiske hjælpe værktøjer og et psykologisk indblik i hvad følelser, tanker,. bevidsthed og kommunikation er, og hvilke evner du her har og på hvilket niveau.

Psykoanalyse tilbydes af en Psykolog eller en Praktiserende Psykoterapeut.


Parterapi:

Få tilgang til uddannede praktiserende parterapeuter som med hver sit speciale kan medvirke til konkret løsning af problemer, personlig udvikling samt væsentligt indsigt i tanker, følelser og årsager hertil som er forudsætningen for at du kan skabe det liv som du ønsker.

PARTERAPI med en PARTErAPEuT giver varige resultater. Du kan bruge terapi til målrettet personlig udvikling. I denne form for terapi opstilles mål, der laves livsplaner og dit liv skabes efter hvad du vil og ønsker. Dag for dag. I terapi følger du løbende op, får støttende redskaber og afdækker hvad som er tillært i din opvækst som forhindrer dig i at skabe hvad du ønsker eller som virker uhensigtsmæssigt.

 • Forebyggende og udviklende parterapi med en parterapeut
 • Opståede konflikter og kriser med parterapi
 • Kommunikationsproblemer med parterapi
 • Seksuelle og generelle samlivsproblemer med parterapi
 • Fastkørte mønstre med parterapi
 • Løsning af problemområder i forholdet med parterapi
Parterapi tilbydes af en Psykolog, Praktiserende Psykoterapeut eller Sexolog (hvis denne også er uddannet parterapeut)

Sexolog og Sexologi

Vore sexologer, kan såfremt at der er taget en uddannelse heri på min. 2 år, give dig vejledning i alle seksuelle dysfunktioner såsom manglende lyst, hvis sexlivet er gået i stå, og give inspiration og rådgivning. Sexologi ligger i uddannelsen som Psykoterapeut.

Sexologi tilbydes af Psykolog, Praktiserende Psykoterapeut eller en Sexolog som er uddannet som enten Sexolog, Sexologisk Rådgiver eller Klinisk Sexolog.


Familieterapi med kriserådgivning

En Familieterapeut er en 4 års uddannelse som er anerkendt af SPUD/EAP. Den har afsæt i psykoterapi og gestaltterapi og der findes 3 uddannelsessteder i Danmark. Familieterapi er fokuseret terapi med henblik på løsning af problemer som opstår i familien som helhed. Med udgangspunkt i Famliliekvalitet, noteres alle problemer og løses straks. Det kan f.eks. være uenigheder om opdragelse og så er det godt at få en fagmand til at vejlede omkring opdragelse.

 • Familieterapi giver løsning af kriser og konflikter med udgangspunkt i en Psykoterapeutisk vejledning.
 • Målet er at højne familiekvaliteten med Familieterapi
 • Opløsning af fastkørte mønstre med Familieterapi

Tankefeltterapi

Tankefeltterapi er en af de nye terapiformer. Med sin enkle metode og de hurtige resultater, er der tale om en metode som er unversal anvendelig bl.a. overfor traumer og forbier. Tankefeltterapi har vundet international anerkendelse igennem de senere år. Tankefeltterapi er et effektivt redskab til fokusering på og løsning af kropslige psykosomatiske problemer.

 • Traumer som følge af social arv, barndom og “dysfunktionelle forældre” behandles på få timer med Tankefeltterapi
 • Fobier såsom social fobi og edderkoppefobi behandles nemt på få timer med Tankefeltterapi
 • Højdeskræk og flyskræk behandles nemt på 1 time med Tankefeltterapi
 • Kropsligt ubehag eller smerter af enhver art kan behandles effektivt med Tankefeltterapi
 • Stress og stressrelaterede sygdomme kan behandles effektivt med Tankefeltterapi
 • Præstationsangst, Panikangst og f.eks. mørkeangst behandles nemt på få timer med Tankefeltterapi
 • Tankefeltterapi kan være med til at give forbedret vitalitet og livskvalitet

Gestaltterapi

Gestaltterapi er fadder til mange terapiformer og benyttes til personlig udvikling med fokus på evnen til selvudtryk, kommunikation og relationer. Gestaltterapi er samtidigt effektivt til at udtrykke sig selv, så hvis man har svært ved at udtrykke sine følelsler, tanker. vilje, kærlighed, sårbarhed m.v. så kan Gestaltterapi hjælpe.

 • Effektivt til løsning af problemer og konflikter ved hjælp af, at udtrykke følelser, behov og ønsker med gestaltterapi
 • Gestaltterapi er det bedste værktøj til at kunne lære at sige nej og ja og udtrykke hvad din vilje er
 • Lær at udtrykke og opnå de behov, ønsker og mål som udtrykkes via Gestaltterapien
 • Ønsket om ændring af nuværende adfærd med gestaltterapi
 • Løsning af samtlige personlige problemer ved hjælp af generel psykoterapi med gestaltterapi

Afhængighedsterapi såsom afhængighed af Sociale medier, Internet, porno og spil

Vi er alle afhængige, men de fleste har svært ved at styre sit forbrug af f.eks. TV, Internet, Spil, Chat, Dating, Porno og f.eks. lokationsbestemte afhængigheder. Dette sker fordi vi har manglende bevidsthed eller opmnærksomhed på, hvad vi rent faktisk foretager os. Afhængigheder benyttes oftest som overspringshandlinger for at undgå opvasken eller lektielæsning. Der er både en fysiologisk og en psykologisk anerkendt forklaring på hvorfor vi bliver afhængige. Det Psykologiske Samvirke er landets ældste behandlingscenter for afhængigheder.

 • Forebyggende og helbredende behandling af alle teknologi afhængigheder
 • Behandling af overdrevent brug af TV, Telefon, SMS, Spil, Chat, Dating, Aktier, Valuta, Nyheder, Design m.v.
 • Dedikeret behandling af Ludomani,  Spillemisbrug
 • Læs mere her om afhængighedsterapi

Kropsterapi

 • Kropsterapi benyttes til behandling og lindring af kroniske skader
 • Kropsterapi behandlinger er f.eks. akupunktur, zoneterapi, bioenergetik, massage, fysioterapi, fysiologiske underlivsproblemer, behandlingsformer såsom bindevævsmassage, aromaterapi samt mange flere behandlingsformer som mestres af os
 • Eftersom ingen af vore terapeuter er uddannet i alle behandlingsformer kan vi henvise til en række partnere

Rabat tilbud: Efter at du har mødt til en session, kan du imod forudbetaling betale for de resterende sessioner. Man modtager således en rabat på ca. 20-30%. Men der er ikke en returret for de angivne sessioner, der dog kan benyttes til enten individuelt eller parterapi m.v. herunder også afhængighed, opdragelsesproblemer, seksuelle problemer, personlig udvikling, behandling af sorg eller individuelle temaer. Se iøvrigt Privatlivspolitik samt Priser og Vilkår


MERE INFO PÅ 32167777


 

Scroll to Top