Afhængighed, Afhængighedsterapi, netafhængighed, Spilleafhængighed og InternetAfhængighed

Familier og børn er ofre for afhængigheder

Desværre hører vi om mange børn som bliver udsat for passivt omsorgssvigt fra begge forældre, fordi forældrene bruger mere og mere tid tid på sin afhængighed hvorfor børnene kan lide skade, målt reelt på den tid som rent faktisk tilbringes foran skærmen. Det er desværre ikke nogen god fremtid for vore børn og vi ser allerede mange skadevirkninger med børn som selv vokser op som afhængige fordi fordi mange forældre ikke evner at give sine børn ubetinget omsorg, leg, samvær og opmærksomhed.

I dag er afhængigheder defineret som afhængigheder generelt og de har forskellige internationale betegnelser som f.eks. IAS / INTERNET ADDICTIVE SYNDROME hvilket i formen ADDICTION og ADDICTIVE giver sammenlagt ca. 500 millioner søgeresultater på Google.

Vi behandler XAS d.v.s. hvor X er erstattet af den afhængighedstype som f.eks. porno, spil, chat, internet, konspiration, aktier, ludomani, dating, sex, m.v. F.eks. blev IAS – Internet Addictive Syndrome diagnosticeret i 1995 i forbindelse med den psykologiske APA årskongres i USA og har siden været den hastigst voksende afhængighedstype i verden. I 1995 skønnede man at der var 8 millioner amerikanere var Internetafhængige. Men det er svært at sætte præcise tal på, da det ofte kan være et tabu f.eks. at være afhængig af arbejdsnarkomani, dating, tv, porno og onani.

Mange af vore klienter kommer først når de har mistet sin uddannelse, familie, ægteskab eller formuer. Vi har nogle der spiller for millioner såsom f.eks. professionelle elite sportsfolk og vi har de afhængige af sociale medier. Der er ikke entydige sociale skel eller faggrupper, alle kan rammes af afhængigheder og de fleste af os er allerede afhængige, uden at virke hvilken skade det kan have på vort liv.

“Man bør på mobiltelefoner og computere vedlægge en vejlednings advarsel imod dødsfald og afhængighed ved brug af produktet i lighed med advarslerne på cigaretpakker.” Citat: Michael Rasmussen, 1995 bl.a. i TV Avisen og TV2 Nyhederne.

Porno statistik om pornoafhængighed og brug af porno på internettet

 • 40-55 millioner voksne i USA bruger porno regelmæssigt
 • 1 af 5 internet søgninger på mobile enheder er for porno
 • 20% af alle mænd indrømmer at se på porno på arbejdet
 • 88% af alle porno scener indeholder fysisk aggression
 • 49% af alle pornoscener indeholder verbal aggression
 • Porno er afhængighedsskabende på grund af dopamin udløsninger i hjernen ved udvælgelsen af den porno som man får sædafgang af.
 • De fleste bruger mere tid på porno søgninger en gennemsyn af porno, end den video som så bliver udvalgt til at have orgasme fra
 • Porno kan føre til impotens og skade ens ægteskab, karriere, indlæringsevne og koncentrationsevne
 • Porno bliver oftest benyttet fordi parterne ikke taler om seksuelle ønsker og behov
 • Porno forbrug kan føre til øget interesse for dating, chat og kontakt til andre end ens partner
 • Porno afhængige kan se på porno op til 17 timer om dagen
 • Lykkeligt gifte mænd er 61% mere sandsynlige kandidater til at se på porno
 • Kvinder kan oftest ikke acceptere at mænd ser på porno, dette kan lede til skilsmisser

Afhængighed og behandlingsmetode

Vi behandler efter WHO´s ICD-10 klassifikation af mentale og adfærdsmæssige lidelser efter en international anerkendt frigørende kognitiv psykologisk metode videreudviklet af Udviklingshusets stifter Michael Rasmussen. Denne danske metode inkluderer en psykoterapeutisk identifikation af fortid, bevidsthed, følelser, tanker og adfærd.

På den måde standses misbruget effektivt fordi klienten bevidstgøres om problemets årsag/rod, og disse problemer har ofte sit udspring i oversete strategier, dovenskab, angst samt en fysiologisk afhængighed af bl.a. Adrenalin og Dopamin udløsninger.

Effektiv behandling af afhængigheder

Behandlingen medfører et pensum i nogle biologiske evner såsom viljestyrke, handlekraft, følelser, tanker, bevidsthed og kommunikation. Desværre har vi ikke lært at benytte disse medfødte egenskaber og for mange er det også svært at sætte ord på hvad f.eks. følelser er og derfor er det osse svært at vide hvad f.eks. kærlighed og lykke er.

De fleste mennesker søger imidlertid at blive stimuleret med kendte rusmidler som alkohol og stoffer, men der produceres også kemiske reaktioner i mennesket når det iagttager f.eks. TV, porno, chat med potentielle partnere, dating profiler eller aktiekurser.

Pornoafhængighed, Sociale Medier og Spille Afhængighed og er topscorer af afhængighedstyper når man ser på antallet af afhængige. En anden typisk overspringshandling er Digital Klunsermani, hvor klienten samler på f.eks.billeder, videoer, artikler, skrifttyper, viden eller f.eks. software programmer. Selvom det kan virke nyttesløst fordi informationen jo ikke forsvinder fra nettet, så benyttes samlermani af mange til at undgå f.eks. oprydning, daglige ordensrutiner, fritids- og motionsinteresser, at være sammen med andre eller f.eks. undgå lektier, ansvar og omsorg for de sunde ting i vores liv.

Afhængigheds lidelser såsom ludomani og internetafhængighed er sygdomme som ligestilles pr. definition med alkoholisme og stofmisbrug. Afhængigheder kan således have store konsekvenser for både børn og voksne. Og jo længere tid man befinder sig i (mis)brugen jo længere tid tager det at blive fri for denne adfærd og jo flere andre afhængigheder bliver man afhængig af. Det er ofte sådan at afhængigheder skaber flere afhængigheder. Bruger man f.eks. mange timer om dagen på at se porno, ja så ser man måske mere TV, samler mere, spiller mere og bruger i det hele taget mere tid på underholdning og redundant information eller oplevelser såsom f.eks. overdreven brug af Internettet.

I Danmark findes der anslået 250.000 teknologiafhængige

Afhængighedsterapi er ikke behandling af afhængighed af cigaretter, alkohol eller stoffer m.v. men psykisk betingede lidelser kan vi behandle. Vi modtager heller ikke klienter som lider af bulimi eller anoreksi eller er under psykofarmaka behandling (f.eks. lykkepiller) eller klienter som modtager anden lægelig eller psykiatrisk behandling, uden at den pågældende er informeret.

Baggrund for dette behandlingstilbud

Michael Rasmussen har siden 1994 påpeget, gennem artikler, tv og debat i medierne, at IAS (Internetafhængighed) er en af de hastigst voksende afhængighedsmisbrug i de nordiske lande hvor Danmark har den største Internet penetration i verden efterfulgt af de skandinaviske lande og USA. Ligeledes har Michael Rasmussen via nyhedsudsendelser, aviser, tv programmer og radioudsendelser og via en del interviews forsket i afhængighed generelt og sammenlignet nogle af de mest succesrige amerikanske behandlingsmodeller og forskningsresultater. Disse resultater bliver jævnligt publiceret til medierne i form af presseinformation. En del af behandlingsforløbet er viden. I 1991 opfandt Michael Rasmussen livsplanen og senere udvikledes Psykologiske Værktøjer, Psykologisk Kompendium og i 2004 udvikledes Sexologisk Kompendium. Livsplanen blev fra 1992 benyttet af flere offentlige rusmiddelkonsulenter (alkoholisme og stofmisbrug) og private behandlingssteder for forhindre tilbagefald efter endt behandling eller som et led i behandlingen. Disse livsplaner benyttes også i dag, fordi de har en effekt på at komme i gang med livet efter endt behandling og fordi, at livsplaner til dels er med til at forhindre at klienten falder tilbage i sit miljø og vante adfærdsmønstre.

Internet Afhængighed, Teknologi Afhængighed, Spille Afhængighed og Pornoafhængiged.

Der findes mange typer af afhængigheder såsom at komme bestemte steder f.eks. indkøbscentre, barer/diskoteker, medborgerhuse, foreninger, indkøbsafhængighed, bilkørsel, idoldyrkelse, afhængighed af lukkede klubber, swingere, prostituerede, traditionelle spil m.v. Der findes også mange forskellige sjældne afhængigheder f.eks. afhængigheder af krybdyr, de kongelige, fiskeri, beklædningsdele f.eks. nylonstrømper, jakker, sko og hatte og for nogle kan det virke som en besættelse, men det tjener et formål fordi den afhængige har en gevinst med sin specifikke adfærd. Vi kan i alle disse tilfælde tilbyde en individuel behandling til samme pris.

Der er i USA og andre lande oprettet behandlingsmetoder og behandlingstilbud fra det offentlige, hvilket endnu ikke er sket i Danmark. Der er dog ydet hel eller delvis betaling fra flere kommuner, institutioner og vi modtager henvisninger fra virksomheder, forsikringsselskaber, det offentlige, psykologer og andre behandlingssteder m.v.

Symptomer på Afhængighed

Afhængighed kan være til stede når en eller flere af symptomerne herunder er til stede. Men det er væsentligt at fremhæve at man skal skelne mellem brug og overforbrug eller misbrug. De fleste afhængigheder opstår ubevidst med den gevinst at vi slipper for at tage ansvar f.eks. eller vi slipper for at holde orden hvor vi bor, eller vi slipper for at motionere.

Afhængigheder giver BÅDE en psykologisk effekt og en fysiologisk effekt. Den psykologiske er de før beskrevne adfærdsmønstre der giver gevinster som overspringshandlinger for at blive fri for ansvar m.v. Den Fysiologisk årsag er udskillelsen af stofferne Adrenalin og Dopamin.

Forskellige afhængighedstyper og disses mulige skadesvirkninger (At vi udsætter os selv for et Passivt Omsorgssvigt)

 1. Pornoafhængighed er når du f.eks. onanerer meget til billeder, sexvideoer, profiler, chat eller f.eks. erotiske historier. Der tabes energi, der spildes tid og man har en tendens til hellere at side foran computeren i stedet for at være sammen med andre.
 2. Spilleafhængighed er når der spilles f.eks. World of Warcraft, Counterstrike, Black Hawk Down m.v. Spil har en indbygget afhængighedsskabende fysiologisk effekt som skabes af adrenalin og dopamin. Ofte er konsekvenserne tab af uddannelsesmuligheder, skole, social forbi, agression, vold samt had mod forældre og andre som forsøger at hjælpe en.
 3. Internet Afhængighed opstår når du f.eks. bruger overdreven meget tid på nettet med redundant informationssøgning eller deltagelse i fora og portaler såsom Youtube, Google Søgning, Overdreven nyhedsforbrug, specifikke hobbyer, indsamling af overflødige filer f.eks. fotos/video/skrifttyper/software m.v.
 4. Afhængighed af Sociale Medier såsom Facebook, LinkedIn, Youtube, MSN SPACE og opbygning af kontakter, netværk m.v. uden en kendt effekt for dette. Herunder er der en række del afhængigheder fordi der på Facebook osse er spil m.v.
 5. Aktie og Forex Valutahandel afhængighed er en speciel type afhængighed som er voksende fordi flere og flere investere fra sit skrivebord, men analyserne på flere markeder, af flere konkurrenter og markedsmæssige forhold kan gøre gevinsten til et stort tab
 6. TV afhængighed er den traditionelle TV bruger som bruger så meget tid på TV kiggeri at det har de nævnte skadesvirkninger
 7. Ludomani er pr. definition den som spiller på kasino eller i spilleklubber såsom Pokerklubber.
 8. Idoldyrkelse er en afhængighed hvor der bruges overdrevent meget tid på idoler, de kongelige, skuespillere, tv serier, sladderblade m.v.
 9. Arbejdsnarkomani eller Karriere afhængighed er den afhængighed der gør at man bruger overdrevent meget tid på sit arbejde også når man er hjemme.
 10. Dating og Chat Afhængighed er når du dater mere end godt er i søgen efter en kæreste, fordi vi bliver afhængige af at kigge på profiler og hjernen giver os et kick af Dopamin.
 11. Sexdating og Sexchat afhængighed er når flirt udvikler sig til decideret seksuel nydelse og afhængigheden gør at du skal have flere partnere gennem ugen. Det har oftest den virkning at troen på kærligheden forsvinder og depression og rastløshed er ofte symptomer.
 12. Digital Klunsermani er når du samler på forskellige ting på nettet i et overdrevent omfang som har en skadesvirkning på dit liv f.eks. social forbi, depression, manglende motions- og fritidsinteresser.

Skadesvirkninger ved afhængigheder:

 1. Når den tid du forbruger går ud over uddannelse, lektier, job, privatliv, familie, venner, motion og fritidsinteresser m.v. f.eks. ved sms, chat, Internet, onani, samling og spil.
 2. Når teknologi benyttes under transport, i trafikken eller under leg. Det kan være livsfarligt.
 3. Når evnen til ansvar, planlægning og opmærksomhed svækkes. Dette kan medføre social isolation og/eller andre afhængigheder.
 4. Når Afhængheder skaber flere andre afhængigheder f.eks. SMS, TV, DVD, Video, Chat, Dating, Foradyrkelse, Overdreven meget tid på valuta og aktieanalyse.
 5. Når andre forstyrres eller generes af af dit forbrug. Vis hensyn. F.eks. Passivt Omsorgssvigt af børn og af en selv.
 6. Når der bemærkes afhængighed, stress, sovebesvær, træthed, udmattelse, rastløshed, dovenskab eller depression.
 7. Fysiologiske symptomer kan være ømhed, stivhed, anspændthed eller smerter i fingre, hånd, håndled, albue, arm og skulder og/eller når der bemærkes ømhed, stivhed, anspændthed eller smerter i nakke, ører, kranie/hjerne, ryg eller lænd samt generelt når der bemærkes ømhed, stivhed, anspændthed eller smerter i forbindelse med at bruge telefon, kuglepen/blyant, mus eller tastatur.

(KILDE: Det Psykologiske Samvirke) www.parterapi.dk.
KAN FRIT BENYTTES MED KILDEHENVISNING.

Den danske model for afhængigheds behandlingsmodel, er baseret på en 5 trins løsning, bestående af:

 • Psykoterapi, Sexologi og Adfærdsterapi kombineret med aktuelle individuelt tilpassede opgaver der styrker dine evner og biologiske viljestyrke og handlekraft
 • Parallel Livsplan indenfor 2-3 livsområder
 • Fokus på egen adfærd, historie, gevinster og projektioner
 • Fokus på styrkelse af selvomsorg, ansvar og livsplan
 • Bevidstgørelse af følelser, tanker, bevidsthed og kommunikation
Behandlingsforløbet har den virkning at man bliver bevidst om bevidstheden og opmærksom på opmærksomheden. Hensigten er at denne evne lagres som en ubevidst rutine (typisk efter 5-10 gange i terapi eller efter nogle måneder ved at praktisere dette dagligt)

Et behandlingsforløb variere efter behov, men der skal som udgangspunkt beregnes og afsættes ca. 4 timer ugentligt som minimum hvor den ene time er terapi og den øvrige timer er løsning af opgaver, øvelser og planlægning privat imellem sessionerne. I denne behandlingsform betales således kun for 1 time ugentligt. Med udgangspunkt i den skadelige effekt som et overdrevent misbrug har, er første del af et behandlingsforløb at stoppe misbruget og i processen samtidigt se årsagerne hertil.

Ved en enhver form for depression anbefaler jeg MOTION… Det virker for alle.

Gennem fokus på misbrugerens egen historie, adfærd, gevinster m.v. skabes en bevidsthed om årsager og dybereliggende motiver, gevinster og hensigter. Dette fører direkte til en frigørelse af dette misbrug som i psykologien defineres som selvdestruktiv adfærd, afhængighed og misbrug. Og til en reetablering af almindelige biologiske medfødte evner såsom sund viljestyrke og handlekraft.

Anden del er opbygget omkring LIVSPLANER som sammen med terapi giver den fornødne adgang til at kunne skabe sit liv ud fra ønsker og behov.

Prisen pr. time beregnes som 950 kr. pr. time og der er en mindre udgift (kr. 180,-) til læsestof, opgaveark og livsplaner m.v. De øvrige dele består af fokuserende og frigørende adfærdsterapi, sexologi og psykoterapi efter en kognitiv psykologisk metode udviklet af Michael Rasmussen.

Behandlingsforløb 1 gang om ugen:

Timeprisen for behandlingen er kr. 950,- Et typisk forløb er baseret på 10 forudbetalte timer koster således kr.: 8.000,- og kan kun betales efter første møde men inkluderer første time. Der kan som regel ydes hel eller delvis refusion via via den kommune du bor i eller hvis du er tilknyttet en anden offentlig behandlingsinstitution, kommune, forsikring, sundshedsfremmeordning eller ved lægelig henvisning.

Intensivt behandlingsforløb 1 gang om dagen:

Der er i begrænset antal mulighed for internat med intensiv behandling dagligt eller efter behov m/u indkvartering ca. 300 meter fra praksisadresse. Prisen herfor er kr. 1.900 pr. dag. ex. kost og denne form inkluderer 2 timers intensiv behandling pr. dag efter nærmere aftale. Med indkvartering er prisen 2.350,- Antallet af dage er efter behov, man kan ikke på forhånd afgive estimater om længden på en behandlingsperiode.

MERE INFO PÅ: 32167777

For yderligere information kontakt os på telefon: 32167777 eller email info@parterapi.dk. Behandlingen tilbydes i Nordsjælland, København, Odense og Århus af terapeuter som er Psykologer, Psykoterapeuter eller Sexologer og som har efteruddannet sig via deltagelse på 12 weekendkurser hos Michael Rasmussen.

Se mere her om bl.a. Afhængighed, Serotonin og Antidepressiva

Rabat tilbud: Efter at du har mødt til en session, kan du imod forudbetaling betale for de resterende sessioner. Man modtager således en rabat på ca. 20-30%. Men der er ikke en returret for de angivne sessioner, der dog kan benyttes til enten individuelt eller parterapi m.v. herunder også afhængighed, opdragelsesproblemer, seksuelle problemer, personlig udvikling, behandling af sorg eller individuelle temaer. Se iøvrigt Privatlivspolitik samt Priser og Vilkår

Scroll to Top