Ensomhed et stigende problem

2 følelser er farligere end rygning siger et stort internationalt studie

Følelser som irritation, vrede, had, nag og hævn på dagligt plan kan tage op mod 10 år af dit liv. Dette har vi skrevet siden 1999. Netop disse 5 følelser indgår i vore Psykologiske værktøjer. Vi ved alle at det er usundt at ryge, men et nyt internationalt studie tyder nu på, at du det er endnu mere usundt og du ældes langt hurtigere hvis du føler 2 specifikke følelser, det er endda meget sandsynligt at andre følelser trækker fra i din levetid, men i den herunder citerede forskning fokuseres på ensomhed og ulykkelighed.

Forskerne har over tid, udviklet et dybtlærende aldringsur ved hjælp af blodprøvedata fra Kinas sundheds- og pensionslængdestudie, som har en gennemsnitlig absolut fejl på 5,68 år. De brugte aldringsuret til at demonstrere forbindelsen mellem de fysiske og psykologiske aspekter af aldring. Uret opdager accelereret aldring hos mennesker med hjerte-, lever- og lungesygdomme. Vi demonstrerer, at psykologiske faktorer, såsom at føle sig ulykkelig eller være ensom, lægger op til 1,65 år til ens biologiske alder, og den samlede effekt overstiger effekterne af biologisk køn, boligområde, ægteskabelig status og rygestatus. De konkluderer, at den psykologiske komponent ikke bør ignoreres i aldringsstudier på grund af dens betydelige indvirkning på biologisk alder. Så der ligger ikke andre data til grund end blodbanken og modelberegninger ved hjælp af dette “aldringsur”.

Studiet involverede 4.846 voksne som del af “Health and Retirement Longitudinal Study” med fokus på i alt 16 forskellige biomarkører i blodet, herunder kolesterol og glukose, samt blodtryk, BMI og lungefunktion. Der er tale om et såkaldt internationalt studie med medvirken af bl.a.:

  1. Deep Longevity Limited, Hong Kong, People’s Republic of China
  2. Department of Psychology, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA
  3. Department of Psychology, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, People’s Republic of China
  4. Insilico Medicine, Hong Kong, People’s Republic of China
  5. Buck Institute for Research on Aging, Novato, CA 94945, USA

En gruppe amerikanske og kinesiske forskere har beregnet, at ensomhed og følesen at at være ulykkelig synes at fremskynde aldringsprocessen hurtigere end rygning.

Vi ved at rygning fremmer din biologiske aldring med tydelige tegn på bl.a. huden. Men der er noget der er endnu mere farligt. Imidlertid har et team af amerikanske og kinesiske forskere bevist, at ensomhed eller ulykke sætter mere fart på aldringsprocessen.

“Vi ved også fra andre studier at ensomhed og ulykkelighed er forbundet med større indtagelse af mad og alkohol, og det ser ikke ud til at der er taget højde for dette i studiet, eftersom det er alment kendt at overspisning og alkohol heller ikke er sundt,” men det er altid dejligt når de såkaldte dårlige følelser bliver bekræftet som farlige. Med andre ord vi bruger alkohol og mad til at dulme vore følelser,”

siger Michael Rasmussen, Psykologisk Samvirke.

De har vurderet en række forskellige fysiske og mentale faktorer for at se, hvordan disse påvirker kroppens biologiske aldring. I denne sammenhæng fandt de, at ensomhed, dårlig søvn og en følelse af ulykke har en markant større negativ indflydelse på aldringsprocessen end rygning. Benyttede “aldringsur” til beregningerne

“Fysisk og mental sundhed er tæt knyttet – det er vores hovedbudskab,”

siger Fedor Galkin, som medvirkede i den nye undersøgelse.

Forskerne forklarer i tidsskriftet Aging-US, hvordan de lykkedes med at konstruere en digital aldringsmodel – en form for “aldringsur” – baseret på data, de havde indsamlet i 2015 fra 4.846 voksne kinesere som del af “China Health and Retirement Longitudinal Study” (CHARLS). Her undersøgte de i alt 16 forskellige biomarkører i blodet, herunder kolesterol og glukose, samt blodtryk, BMI og lungefunktion. Sygdom fremskynder aldring.

Ved hjælp af “aldringsuret” kunne forskerne beregne aldringstempoet hos 2.617 personer med sygdomme som slagtilfælde, lever- og lungesygdomme, som er kendt for at fremskynde kroppens aldring.

De opdagede, at aldringen var mere fremskreden hos disse syge individer end hos 4.451 sunde voksne med samme alder, køn og geografisk placering. Ensomhed har den største effekt.

Den gennemsnitlige effekt af forskellige sygdomme resulterede i en øgning på 18 måneder i personernes faktiske alder.

Den store overraskelse opstod dog, da de undersøgte psykologiske faktorer. De fandt, at mennesker, som følte sig ulykkelige eller ensomme, i gennemsnit fik en øgning på 19,8 måneder i deres biologiske alder. I sammenligning vurderede beregninger foretaget med “aldringsuret”, at rygere var 15 måneder ældre end ikke-rygere af samme alder.

De har ikke udført opfølgende undersøgelser for at bekræfte, at personer med psykologisk belastning faktisk ældes hurtigere. De mener, at det vil være vigtigt at bekræfte deres modelberegninger ved at foretage gentagne tests over en længere periode i fremtiden.

“Ovenstående bekræfter at kommuner bør sætte ind med klubber hvor man går sammen i skoven, spiser sammen, tager til arrangementer sammen, for at imødegå enorme udgifter på sundhedsbudgettet. Socialt samvær og samtaleterapi gir fysiologisk og psykologisk sundhed,”

siger Michael Rasmussen, Psykologisk Samvirke, parterapi.dk og sexolog.dk

Kilde: aging-us.com/article/204264/text
Fotokredt: adobe.com

Scroll to Top